Försäljningsförbud på laddboxar från Easee

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på laddboxarna Easee Home och Easee Charge.

Vad innebär förbudet?

Förbudet innebär att nya laddboxar inte får säljas till kund. Däremot har redan installerade laddboxar inte återkallats. Förbudet innebär även att tillverkaren Easee är skyldig att åtgärda bristerna på redan installerade laddboxar. Vi avvaktar nu därför ett besked om hur och när åtgärd kommer att ske. I avvaktan på detta får innehavare av Easee laddbox själva göra en bedömning om att fortsätta använda laddboxen eller inte. Ingen incident har rapporterats.

Vad händer nu?

I väntan på besked från Elsäkerhetsverket och Easee kommer laddboxarna fortsatt kunna användas. Användare uppmanas att vara uppmärksamma på larmsignaler från utrustningen och andra indikationer på fel. Laddboxen bör heller inte vara inkopplad till fordon eller annan utrustning när den inte används.

Läs den senaste informationen på Elsäkerhetsverkets webb

Åtgärder från Easee

Du som har en laddbox från Easee uppmanas att gå in på deras webb och registrera din laddbox för att ta del av deras uppdaterade produktmärkning. Där kan du beställa nya dekaler att fästa på din laddbox. Läs mer om produktmärkningen och registrera din laddbox på easee.se/produktmarkning.

Senast uppdaterad den 5 april 2024.

Publicerades den 15 mars, 2023.

Gå till nyhetsarkiv