Planerade strömavbrott och Styrel – vad är det?

Vad innebär Styrel och hur påverkas jag som kund av planerade avbrott?

Svenska kraftnät har varnat för att det i vinter finns en viss risk för att det inte finns tillräckligt med el alla timmar i alla delar av Sverige – så kallad effektbrist. Då kan det bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal elkunder under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott.

Det är en nödåtgärd som funnits länge, men som vi inte har använt någon gång. Svenska kraftnät bedömer just nu risken för en sådan bortkoppling som reell, men att läget är mest ansträngt i södra Sverige.

Så går en planerad frånkoppling till

Frånkopplingen görs genom att Svenska kraftnät beordrar elnätsbolag att de ska koppla bort användare, det vill säga stänga av elen för elkunder. Svenska kraftnät bestämmer i vilket elområde, hur länge och hur mycket effekt som ska kopplas från. När elnätsbolagen får ordern behöver de i värsta fall koppla bort elen inom 15 minuter.

Samhällsviktiga elanvändare prioriteras

Om elen kopplas bort kan undantag göras för användare som är viktiga för samhället, till exempel sjukhus och betalningssystem. Exakt vilka verksamheter som prioriteras är inte offentligt, men samhällskritisk verksamhet prioriteras alltid framför enskilda hushåll.

Prioriteringsarbetet kräver planering och samarbete på regional och lokal nivå. Gävle Energi och Gävle kommun arbetar tätt tillsammans med länsstyrelsen och myndigheter för att identifiera och planera för hur dessa verksamheter ska kunna prioriteras vid elbrist. Respektive länsstyrelse leder och sammanställer prioriteringsarbetet.

Prioriteringen görs enligt en planeringsmetod som Energimyndigheten har utvecklat. Metoden kallas Styrel, vilket står för ”styrning av el till prioriterade elanvändare vid bristsituationer”.

Så kan du som kund beröras

För dig som elanvändare upplevs en planerad frånkoppling ungefär som ett vanligt strömavbrott. För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid. Detta bestäms på lokal nivå.

Vi förstår att detta kan väcka flera frågor. På Energimyndighetens hemsida finns mer info och där finns också de vanligaste frågorna och svaren samlade.

Här kan du ta del av tips hur du förbereder dig vid ett eventuellt strömavbrott.

Publicerades den 12 december, 2022.

Gå till nyhetsarkiv