Lyckat samarbete hjälper ålen tillbaka till havet

Under hösten har Gävle Energi och Länsstyrelsen Gävleborg samarbetat med yrkesfiskare i Forsbacka för att fånga upp nedvandrande ålar.

Vid den nerlagda vattenkraftstationen i Forsbacka pågår ett samarbetsprojekt att hjälpa ålen ut till havet efter en mångårig vistelse i Gavleåns vattensystem, exempelvis Storsjön. Ålen transporteras med lite hjälp ner från ålfällan vid vattenkraftsstationen och släpps sedan i havet utanför Gavleåns mynning.

– Nu vill ålen ta sig ut i världshaven och simma till Sargassohavet för att leka och få till en ny generation ålar. Det är ett mycket viktigt arbete vi gör nu på hösten då vi fångar in den hotade ålen och ger den en bra start på sin resa, säger Karl Gullberg, fiskevårdskonsulent vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Könsmogna ålar börjar nu sin vandring

Länsstyrelsen och Gävle Energi har i sitt samarbete tagit fram en strategi och en plan för att säkra ålens start på sin vandring. Lösningen har varit en ”ålfälla” som fungerat som en vänthall för ålen innan den på ett säkert sätt ska transporteras förbi de vattenkraftverk som finns längs med Gavleån.

– Det har varit en utmaning att få till en bra konstruktion som håller för de vattenmängder och material som kommer flytande. Men nu har vi testkört ålfällan under hela hösten och det har fungerat mycket bra, säger Magnus Konradsson vid Gävle Energi

Viktig överenskommelse om inplantering och transportering

För cirka 20 år sedan beslutades det att Storsjöns, Ottnarens och Öjarens Fiskevårdsområden, under 5 år, skulle bekosta inplantering av ålyngel, så kallade glasålar, i Storsjön. När nu de första ålarna är könsmogna och söker sig ut på sin resa för att fortplanta sig är det ett komplext system som måste fungera hela vägen.

– Vi vet inte exakt till hur många ålar som överlevt efter inplanteringen och levt i Storsjön. Inte heller vet vi i vilken omfattning de vid sin könsmognad följer sin instinkt att bege sig i väg åt rätt håll, men vi har på senare år uppmärksammat att fler ålar börjat ta sig ner i Gavleån, fortsätter Magnus Konradsson vid Gävle Energi.

Tar ålen till havet – och den har möjlighet att ta sig tillbaka upp

När ålen fångats in så transporteras den ner den till utloppet av Gavleån och det är vid vid T-udden den får tillgång till öppet vatten och Östersjön. Tidigare har forskare vid sötvattenslaboratoriet vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, genomfört märkningskampanjer i ett europeiskt samarbete för att följa ålen. Detta för att säkerställa att ålen verkligen hittar ut ur Östersjön.

– SLU kunde se att ålar vi märkt vid Forsbacka fångades vid Öresund när de “rundade” Sverige och Danmark. Europeiska forskare kunde vid ett följande experiment följa märkta ålar vidare vid sin vandring över Atlanten. Taggarna de märkt ålen med var dock inställda på att släppa efter för kort tid så ålarna noterades en sista gång mitt ute i Norra Atlanten. Än har man alltså inte kunnat se och följa ålen längre än så på deras väg mot reproduktionsområdet i Sargassohavet, fortsätter Karl Gullberg vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Den svenska ålförvaltningsplanen

För att rädda den europeiska ålen har EU tidigare ställt krav på medlemsländerna att jobba efter en ålförvaltningsplan. I planen ingår att säkerställa och genomföra åtgärder för att öka utvandringen av vuxen ål till lekplatsen. Parallellt med detta arbete pågår långsiktiga åtgärder som bland annat innebär ett begränsat ålfiske, hårdare regler och ökade kontroller.

Foto: Mattias Prodromou Dahlqvist, Gävle Energi.

Publicerades den 3 november, 2022.

Gå till nyhetsarkiv