Elmarknadsprognos inför oktober

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.

Prognos

Elpriserna har fallit kraftigt sedan i augusti.

Påverkande faktorer

Vattenmagasinen är fyllda över förväntan, vilket har en kraftigt prisdämpande effekt.

Mindre konsumtion av el sätter elpriset under vintern.

Elpriset ligger långt över marginalkostnaden för gaskraft.

Marknadskommentar

Marknadspriset för el med leverans i vinter har fallit kraftigt sedan toppnoteringen i slutet av augusti. Orsaken är att det regnat väldigt mycket, framförallt i sydvästra Norge. Samtidigt har vi haft en osedvanligt mild höst och de europeiska gaslagren har fyllts på mycket fortare än marknaden förväntat sig.

De kraftigt höjda räntorna i kombination med höga energipriser har lett till en kraftig konjunkturinbromsning samtidigt som hushållen i Europa har minskat sin förbrukning mer än vad marknaden förväntat sig. Allt detta sammantaget har lett till att både spotpriserna, som direkt avspeglas i det rörliga avtalen och terminspriserna på el, som är marknadens förväntningar av var det rörliga elpriset skall levereras i framtiden, har också sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Hur elpriset verkligen blir i vinter är svårt att veta. Faktorer som kyla, yttre störningar av marknaden och infrastrukturen är omöjliga att förutspå, och de kan få stora konsekvenser för prisbilden.

I skrivande stund, november 2022, har terminspriserna* för återstoden av 2022 och för 2023 fallit kraftigt sedan toppnoteringarna 26 augusti. Orsaken är flera till nedgången, bland annat:

– milt och blött väder under hösten där många långtidsprognoser för vädret indikerar fortsatt milt och blött väder för Norden.
– marknaden förväntar sig en konjunkturnedgång med minskad konsumtion som följd.
– generella energibesparingsåtgärder har redan fått effekt i flera länder där EU vill att länderna ska minska sin förbrukning med 10% men även minska sin så kallade topplastförbrukning.
– EU har flaggat för att förändrad marknadsmodell under 2023, vilket sannolikt har haft effekt på priset.

Vi kan konstatera att trots mer än en halvering av terminspriserna för vintern 2022/23, så ligger elpriset långt över vad marginalkostnaden för till exempel gaskraft är i flera länder. Normalt sett är det gas som sätter elpriset på marginalen i flera länder. Elmarknaden räknar alltså fortsatt med att konsumtionsminskning är det som kommer att sätta elpriset för stora delar av Europa kommande vinter. Magasinsfyllnad i vattenkraftsdammarna i de sydvästra delarna av Norge har efter de senaste månadernas ihärdiga regnande lett till vi nu har ett bättre vattenmagasinsläge än föregående år, vilket har en kraftigt prisdämpande effekt i närtid.

*Terminspriserna sätter priset för fasta avtal och är marknadens förväntan om framtida elpriser.

Publicerades den 29 september, 2022.