Handla hållbart – viktigt för både Gävle Energi och för våra kunder

Varför ska man tänka hållbart när man upphandlar och köper in varor och tjänster? Är det enklare att ställa krav idag jämfört med tidigare?

Vi har pratat med Jessica Söderblom, miljö- och kvalitetssamordnare och Hans-Åke Jonsson, inköpsansvarig för att ta reda på hur man kan tänka kring att handla hållbart.

– Det här är inget nytt, berättar Hans-Åke. Att handla hållbart har vi som bolag gjort länge.

Hans-Åke arbetar som inköpsansvarig på Gävle Energi och är bland annat med och stöttar i upphandlingsprocesserna runt om i bolaget.

– Jag har en checklista som vi går igenom tillsammans där det finns många olika saker att tänka på, förklarar han. Mitt ansvar är att påminna och ställa frågan om det finns några särskilda hållbarhetskrav att ta hänsyn till.

Det är beställarna ute i organisationen som bestämmer och har detaljkunskapen om vilka krav som är relevanta för just den upphandlingen, men det är viktigt att bli påmind om att begreppet hållbarhet sträcker sig längre än bara miljöfrågan.

Redan 1987 definierade Brundtlandkommissionen hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Det vill säga att det vi gör idag inte riskerar framtida generationer. Det kan handla om både miljö, men även ekonomisk och social hållbarhet.

– Det finns till exempel lagkrav på arbetsrättsliga villkor, berättar Hans-Åke. Men det kan även handla om social och yrkesmässig integration av personer som idag står utanför arbetsmarknaden. Då kan man som beställare ställa krav på att företaget man anlitar ska arbeta aktivt med sådana frågor.

I en upphandling finns det möjlighet att ställa så kallade ”skall-krav” men det är även ett tillfälle att berätta om sådant som man kan ta med i beräkningen i framtiden förklarar Hans- Åke. – Det kan vara att vi ser att en ny teknik utvecklas, så då berättar vi att det är en viktig punkt för oss och att företagen i framtiden kan komma att bli bedömda utefter det.

Varför behöver Gävle Energi tänka till när vi handlar?

– Vi är ett bolag som gör det enkelt för våra kunder att vara hållbara genom de tjänster som vi erbjuder, säger Jessica. Då måste vi föregå med gott exempel helt enkelt.

I Gävle Energis hållbarhetspolicy kan man läsa att bolaget ska ta ansvar för hållbarhet i alla delar av verksamheten.

– Vi tar ett gemensamt ansvar eftersom vi har mål som sträcker sig i hela kommunkoncernen, där är vi självklart med och möter det kraven, säger Jessica.

Bolaget har tagit ytterligare ett steg och vill underlätta för sina medarbetare att göra hållbara val även på fritiden. Därför har all personal gått en miljö- och hållbarhetsutbildning (som du kan läsa mer om här.)

– De vanor man har på fritiden speglar sig i de val man gör på arbetsplatsen, och vice versa, förklarar Jessica. Därför är det viktigt för oss att ge medarbetarna rätt verktyg.

Även kunderna vill handla hållbart – lätt att göra rätt

– Vi har länge haft ett miljöperspektiv och en positiv syn till dåtidens miljöfrågor, berättar Jessica. Fokuset låg då på miljön men har idag breddats till hållbarhetsfrågor som innefattar flera delar. Idag är det lättare att se kopplingen mellan social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och hur det hänger ihop, förklarar hon.

– Ju mer samhället i stort har tagit till sig hållbarhetsfrågan och satt den på agendan, desto mer kan vi utveckla våra affärsmodeller utifrån ett hållbarhetsperspektiv, berättar hon. För många av våra kunder är det också självklart att handla hållbart. Hänger man inte med som bolag så tappar man förtroende och får svårt att överleva.

Och hur ser det ut framåt?

– Teknikutvecklingen går framåt vilket gör att det finns ett större utbud på marknaden, berättar Hans-Åke. Det i sin tur gör det enklare för oss att ställa krav.

Ett exempel är en ny skylift som är på gång in.

– Sen 2014 har vi försökt upphandla en ny skylift som ska drivas fossilfritt. Det har vi lyckats med nu, så om ungefär ett år har vi en gas- och eldriven skylift. Teknikutvecklingen gör det möjligt helt enkelt, avslutar han.

Det här är nummer 19 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 19 oktober, 2020.

Gå till nyhetsarkiv