Häng med GIS på inmätning!

Det finns en hel värld av system och kablar nedanför våra fötter när vi promenerar på gatorna. Är det någon som har koll på allt som finns under marken? Svaret är ja! Vi hängde med GIS-teknikerna Mikael och Maja på äventyr för att se hur de arbetar.

Vi möts nere på GIS-avdelningen i den stora byggnaden på Förrådsgatan. Det är en lagom varm och solig sommardag, perfekt för utomhusarbete. Vi ska först till Sätra och sedan Sikvik för att utföra enklare inmätningar av några belysningsstolpar. Den exakta positionen där stolparna och kablarna finns behöver mätas och läggas in i det så kallade NIS-programmet som är ett nätverksinformationssystem.

Vad är egentligen GIS för något?

GIS står för geografiska informationssystem och GIS-funktionen på Gävle Energi gör massor av olika jobb. Inmätningen som ska göras idag är endast ett av områdena de arbetar med. De mäter allt som Gävle Energi äger, både el, fjärrvärme och fjärrkyla.

Mikaels huvuduppgifter som GIS-tekniker är att rita arbetsritningar, dokumentation och släcka små bränder som uppstår, som han själv uttrycker det.

– Jag är inte ute och mäter så ofta, det vore roligt att åka ut mer men jag är oftast på kontoret, säger Mikael.

Vi ger oss iväg i en av Gävle Energis biogasbilar och Maja som sitter bakom ratten styr mot vår första anhalt, Sätra.

– Lyktstolpen vi ska mäta in är precis bredvid mitt gamla dagis! säger Maja glatt.

Det blir en nostalgitripp tillbaka till barndomen för Maja, som precis tagit studenten och sommarjobbar på Gävle Energi i fyra veckor. Hon har läst teknikprogrammet i gymnasiet och fick testa på lite GIS redan i skolan men på Gävle Energi har hon för första gången varit ute och gjort inmätningar på riktigt. Till hösten har hon sökt några olika lantmätarutbildningar för att läsa vidare inom samma område.

Hur går en inmätning till?

Maja och Mikael plockar fram utrustningen som behövs och sätter igång. Mikael pekar på en del av asfalten som ser nyasfalterad ut och säger att det inte blir så svårt att lista ut var kabeln ligger denna gången. Belysningen som ska mätas in byggdes nämligen för bara några månader sedan så kabeln har troligtvis grävts ner där den nya asfalten är.

Maja använder först en kabelsökare som piper när den känner av kabeln under marken, och mycket riktigt finns den under den nya asfalten. På de ställen där kabelsökaren låter som högst markerar Mikael med blå sprayfärg för att markera att kabeln går där.

– Vi på Gävle Energi använder nästan alltid blå sprayfärg, så om du ser blå färg på marken någonstans i Gävle så är det antagligen Gävle Energis ledningar som varit framme, säger Mikael.

I nästa steg använder Maja en GNSS-mottagare på de blå markeringarna och där belysningsstolpen står. GNSS-mottagaren är ett inmätningsinstrument som mäter mot satelliter och registrerar positionen. Inmätningsverktyget skapar geografiska punkter och det är de punkterna som sedan läggs in i NIS-systemet.

Vi åker vidare till Sikvik och mäter in positionen på en ensam stolpe mitt bland idylliska sommarstugor. Sedan styr Maja bilen tillbaka till kontoret där hon för in all data hon samlat in i NIS-programmet.

– 14 punkter mätte vi in idag, säger Mikael och visar punkterna på kartan. Vi dubbelkollar så att allt stämmer och när vi gjort det så ”masterkör” jag in punkterna. Efter det brukar vi rita in två saker i NIS, det ena är läget och det andra är detaljen. I det här fallet har vi redan en detaljkarta men ingen lägeskarta, så den ritar jag in nu, fortsätter han och ritar ut kabelns läge längs med punkterna på kartan.

Viktigt att ha koll på alla kablar och ledningar

Det är viktigt att veta exakt var kablar och andra viktiga ledningar går under marken eftersom det ofta pågår grävarbeten av olika slag, både av Gävle Energi och andra. För att inte kablar och andra viktiga system grävs av och går sönder måste det finnas kartor som visar exakt var allt finns.

Det är även viktigt att veta vad det är som ligger i marken. Det kan vara lätt att glömma vilka sorts kablar och ledningar som ligger var om det inte dokumenteras eftersom kablarna kan ligga kvar i marken väldigt länge.

Mikael berättar även att det är ovanligt med ett elbolag som har så mycket egen inmätningspersonal på sin GIS-avdelning som Gävle Energi.

– Vi har valt att mäta in mycket själva och vi har stenkoll på våra grejer! säger han glatt.

Publicerades den 15 juli, 2020.

Gå till nyhetsarkiv