Nytt samarbete öppnar för vätgassatsning i Gävle hamn

Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft har ingått avtal för att utreda möjligheterna att skapa en vätgasanläggning inom Gävle hamn.

Vid överskott av el från sol och vind kan detta omvandlas till vätgas. Vätgasen kan sedan lagras och användas i transportindustrin eller andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip inga andra utsläpp än vattenånga.

Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation. Vätgasen kan sedan nyttjas vid behov eller distribueras och säljas till externa köpare.

– Det här är en av flera möjligheter för att Gävle Hamn ska kunna erbjuda sina operatörer och kunder en långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Det möjliggör dessutom infrastruktur för att även transporter till och från hamnen samt inom regionen i framtiden kan ske hållbart, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.

En förstudie startas nu och beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som kommer genereras från produktionen.

– Vi ser positivt på att den här typen av samverkan sker i Gävle Hamn. Att tillsammans få bidra till en grön omställning för bl.a. transportindustrin känns både bra och naturligt, säger Malin Eriksson, marknadschef Gävle Energi.

Projektet ska även prognosticera en möjlig framtida förbrukning av vätgas genom att inventera vilka fordon och andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift.

– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden. Detta projekt ökar möjligheter för en sådan utvecklingen genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor, säger Per Rosenqvist, ansvarig för Affärsutveckling Vätgas i Statkraft i Sverige.  

För mer information:

Malin Eriksson, Marknadschef Gävle Energi, 070-4140575, malin.eriksson@gavleenergi.se

Natalie Gerami, Marknads- och kommunikationschef Gävle Hamn, 079-07209092, natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se

Gunilla Lundén, Kommunikationschef Statkraft Sverige, 070-5213116, gunilla.lunden@statkraft.com

Gävle Hamn AB är infrastrukturägare och hamnmyndighet för en av Sveriges största hamnar. Hamnen är regionens viktigaste logistiknav och ett centrum för godshantering, multimodala transporter och energilagring i Mellansverige. Här finns ostkustens största containerterminal samt en stor bulk- och projektlastterminal och en av Sveriges största energihamnar som bl a försörjer Arlanda med bränsle via en järnvägslösning. Inom hamnområdet verkar ett flertal terminaloperatörer samt finns ett större antal företag inom logistikbranschen etablerade. Gävle Hamn AB verkar för att utveckla energioptimerade och hållbara logistiklösningar i samverkan med övriga hamnaktörer. www.gavlehamn.se

Gävle Energi är ett energibolag som verkat för Gävle sedan år 1892. Idag bedriver bolaget verksamhet inom värme, kyla, elhandel, energiproduktion, kommunikation, energitjänster samt fordonsgas. Som regionens största energibolag har bolaget en viktig roll i den regionala utvecklingen för att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. För Gävle Energi handlar det inte bara om att etablera och förvalta kommunens energiförsörjning på ett miljöriktigt sätt, utan också att skapa långsiktiga förutsättningar för att leva och verka i staden, både idag och imorgon. www.gavleenergi.se

Statkraft är ett ledande företag inom vattenkraft internationellt, Europas största leverantör av förnybar energi och Sveriges fjärde största elproducent. Koncernen producerar vattenkraft, vindkraft, solkraft, gaskraft och levererar fjärrvärme. Statkraft är ett globalt företag inom energihandel. Statkraft har 4000 anställda i 16 länder. www.statkraft.se.

Publicerades den 22 april, 2020.

Gå till nyhetsarkiv