Internationella GIS-dagen 13 november

I november varje år uppmärksammas den internationella GIS-dagen. GIS står för geografiskt informationssystem och är ett system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data.

I år var GIS dagen onsdag den 13 november och Anna Bergman, GIS Ingenjör på Gävle Energi, var inbjuden att hålla en föreläsning hos branschorganisationen Kartografiska Sällskapet (KS) i Uppsala.

Gävle Energi är starka på GIS bland annat tack vare verktyget iKartan som använts under en längre tid. Anna berättade också om vårt nya system NIS samt uppdraget från Gävle kommun att inventera belysningsstolpar. Med hjälp av en GIS-app samlar man in stolparnas status och kan sen följa resultatet kontinuerligt.

Användningen av GIS hjälper oss också att nå bolagets klimatmål. Exempel på projekt som genomförs på Gävle Energi med hjälp av GIS är sökning av läckor i fjärrvärmenätet, göra information nåbar i fält för medarbetare och planering av arbetet utifrån ett geografiskt perspektiv för att minska på transporter.

GIS är en växande bransch då allt fler inser möjligheterna med en geografisk dimension i sitt arbete. Med hjälp av GIS kan man se nya mönster och samband och på så vis få nya insikter och bättre beslutsunderlag. 

Publicerades den 13 november, 2019.

Gå till nyhetsarkiv