Vad ingår i anslutningen?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Elanslutning 16 – 25 A

Priser från 1 januari 2024

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter40 000 kr
200-600 meter40 000 kr + 342 kr/meter
600-1200 meter176 800 kr + 810 kr/meter
1200-1800 meter662 800 kr + 475 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 947 800 kr

Priser från 1 januari 2024

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter62 500 kr
200-600 meter62 500 kr + 670 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

*Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Priser från 1 januari 2024

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter72 800 kr
200-600 meter72 800 kr + 670 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

*Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Priser från 1 januari 2024

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter81 800 kr
200-600 meter81 800 kr + 670 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

*Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Läs mer
Nyetablering Ska du bygga nytt? Kontakta oss så hjälper vi dig med el, värme och bredband.
För installatörer Logga in i installatörsportalen för att hantera dina ärenden.
Byggström Under tiden du bygger om eller bygger nytt kan du hyra el av oss.