Vad ingår i anslutningen?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Elnätsavtal för företag Trygg och säker leverans av el till företag.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter30 500 kr
200-600 meter30 500 kr + 262 kr/meter
600-1200 meter135 300 kr + 640 kr/meter
1200-1800 meter519 300 kr + 389 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 752 700 kr

Elanslutning 35 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter48 100 kr
200-600 meter48 100 + 520 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 50 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter56 000 kr
200-600 meter56 000 kr + 520 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 63 A

Priser från 1 januari 2022

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter62 900 kr
200-600 meter62 900 kr + 520 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.