Vad ingår i anslutningen?

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Elnätsavtal för företag Trygg och säker leverans av el till företag.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter30 000
200-600 meter30 000 kr + 257 kr/meter
600-1200 meter132 800 kr + 594 kr/meter
1200-1800 meter489 200 kr + 372 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 712 400 kr

Elanslutning 35 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter47 400
200-600 meter47 400 + 510 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 50 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter55 200
200-600 meter55 200 + 510 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.

Elanslutning 63 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter62 000
200-600 meter62 000 + 510 kr/meter
600- över 1800 meterKalkyl*

* Över 600 meter beräknas och offereras avgiften individuellt.