Tillämpningsbestämmelser

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Elnätsavtal Trygg och säker leverans av el.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priserna gäller från och med 1 januari 2020.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
0-200 meter29 000
200-600 meter29 000 kr + 248 kr/meter
600-1200 meter128 200 kr + 542 kr/meter
1200-1800 meter453 400 kr + 329 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 650 800 kr

Elanslutning 35 – 63 A

Priserna gäller från och med 1 april 2019.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) exkl. moms
35 – 63 A (zon 1: tom 200 meter)38 000
35 – 63 A (zon 2: 200 – 400 meter)65 000
35 – 63 A (zon 3: 400 – 600 meter)92 000
35 – 63 A (zon 4: längre än 600 meter)Offert