Tillämpningsbestämmelser

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i priset.

Elnätsavtal Trygg och säker leverans av el.
Läs mer

Elanslutning 16 – 25 A

Priser från 1 januari 2021.

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inkl. moms
0-200 meter30 000
200-600 meter30 000 kr + 257 kr/meter
600-1200 meter132 800 kr + 594 kr/meter
1200-1800 meter489 200 kr + 372 kr/meter
Över 1800 meterOffert lägst 712 400 kr

Elanslutning 35 – 63 A

Från och med 1 januari 2021 beräknas och offereras avgiften individuellt för 35 ampere och uppåt.