Varför byggvärme?

Med byggvärme kan ni får värme till er byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Krav för byggvärme

Ett krav för att få byggvärme är att fastigheten som byggs kommer att anslutas till fjärrvärmenätet när byggnationen är klar. Om eventuella installationskostnader uppstår bekostas de av byggherren. Avgiften tas ut i form av ett energipris.

Prislista

Se prislista för byggvärme

Är du intresserad av byggvärme?

Kontakta oss så berättar vi mer och gör en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna.

Emil Hemgren, säljare på Gävle Energi.
Emil Hemgren
Säljare
026-17 85 78
Mejla
Läs mer
Byggström
Under tiden du bygger om eller bygger nytt kan du hyra el av oss.
Nyetablering
Ska du bygga nytt? Kontakta oss så hjälper vi dig med el, värme och bredband.
För installatörer
Logga in i installatörsportalen för att hantera dina ärenden.