Krav för byggvärme

Ett krav för att få byggvärme är att fastigheten som byggs kommer att anslutas till fjärrvärmenätet när byggnationen är klar. Om eventuella installationskostnader uppstår bekostas de av byggherren. Avgiften tas ut i form av ett energipris.

Byggström Under tiden du bygger om kan du hyra el av oss.
Läs mer

Är du intresserad av byggvärme?

Kontakta oss så gör vi en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning.