Med byggvärme kan ni får värme till er byggarbetsplats under hela projektet på ett miljömässigt, leveranssäkert och kostnadseffektivt sätt.

Krav för byggvärme

Ett krav för att få byggvärme är att fastigheten som byggs kommer att anslutas till fjärrvärmenätet när byggnationen är klar. Om eventuella installationskostnader uppstår bekostas de av byggherren. Avgiften tas ut i form av ett energipris.

Byggström Under tiden du bygger om eller bygger nytt kan du hyra el av oss.
Läs mer

Prislista
Här hittar du prislistan för byggvärme

Är du intresserad av byggvärme?

Kontakta oss så gör vi en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning.