Energipåverkande faktorer i din fastighet

En energikartläggning beskriver din fastighets el-, värme- och eventuell kyla-användning över tid.

Den ger information om alla energipåverkande faktorer i fastigheten, tillsammans med en nulägesstatus på tekniska installationer, skick på tak, väggar och golv och inomhustemperaturer.

I energikartläggningen får du förslag på vilka effektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma.

Med denna kartläggning har du ett genomarbetat presentationsunderlag som grund när du ska ta beslut. Vi hjälper dig gärna att genomföra de åtgärder du vill gå vidare med.

Energirapporter Spara energi genom en utvärdering av er energianvändning.
Läs mer

Nu finns stöd att söka

Har du ett litet eller medelstort företag som bedriver någon form av tillverkning?

Då kan du vända dig till Region Gävleborg om du vill söka stöd för energikartläggning. Energikartläggningen ska genomföras i din tillverkande enhet. Men det är bråttom, sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

Efter 31 maj kommer ett nytt typ av stöd att tas fram. Vi uppdaterar med aktuell information så snart den finns tillgänglig.

Region Gävleborgs stöd för energikartläggning kan användas för att täcka 50 procent av kostnaden, upp till max 300 000 kronor. Det betyder att du maximalt kan få 150 000 kronor i stöd.

Läs mer om vad stödet innebär.

Så här gör du om du vill söka stödet

Energikartläggning
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr