Energipåverkande faktorer i din fastighet

En energikartläggning beskriver din fastighets el-, värme- och eventuell kyla-användning över tid.

Den ger information om alla energipåverkande faktorer i fastigheten, tillsammans med en nulägesstatus på tekniska installationer, skick på tak, väggar och golv och inomhustemperaturer.

I energikartläggningen får du förslag på vilka effektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma.

Med denna kartläggning har du ett genomarbetat presentationsunderlag som grund när du ska ta beslut. Vi hjälper dig gärna att genomföra de åtgärder du vill gå vidare med.

Energirapporter Spara energi genom en utvärdering av er energianvändning.
Läs mer

Nu finns stöd att söka

Har du ett litet eller medelstort företag med en befintlig produkt eller tjänst?

Region Gävleborgs stöd för energikartläggning kan användas för att täcka 50 procent av kostnaden, upp till max 400 000 kronor.
Det betyder att du maximalt kan få 200 000 kronor i stöd.

Vem kan söka?

Du kan söka stödet om ditt företag

  • har färre än 250 anställda och är privatägt.
  • har en befintlig produkt eller tjänst.
  • bedrivs på marknadsmässiga villkor och har verksamhet i länet.
  • behöver anlita en extern oberoende konsult för att utreda hur ditt företag kan göra en grön omställning.

Mer information om stödet finns att läsa här, klicka vidare till ”miljöstöd”

Läs mer om vad stödet innebär.

Så här gör du om du vill söka stödet

Energikartläggning
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.