Energipåverkande faktorer i din fastighet

En energikartläggning beskriver din fastighets el-, värme- och eventuell kyla-användning över tid.

Den ger information om alla energipåverkande faktorer i fastigheten, tillsammans med en nulägesstatus på tekniska installationer, skick på tak, väggar och golv och inomhustemperaturer.

I energikartläggningen får du förslag på vilka effektiviseringsåtgärder som är mest lönsamma.

Med denna kartläggning har du ett genomarbetat presentationsunderlag som grund när du ska ta beslut. Vi hjälper dig gärna att genomföra de åtgärder du vill gå vidare med.

Energirapporter Spara energi genom en utvärdering av er energianvändning.
Läs mer

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr