Vilka förutsättningar har ni och vilken lösning passar er bäst? Det finns olika sätt att finansiera en laddlösning för elfordon.

Hur vill ni finansiera laddlösningen?

• Köp ut infrastrukturen
• Leasa laddinfrastrukturen från oss
• Ansök om publik laddstation
• Vilka bidrag finns?

Vad har ni för förutsättningar vid er parkering?

• Antal laddplatser
• Placering av laddstationer
• Effektbehov
• Internetuppkoppling?
• Sladd eller uttag

Mer information om bidraget

På Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa mer om bidraget via Klimatklivet

Naturvårdsverket

Hur mycket vill du göra själv och vad kan vi hjälpa dig med?

• Information om laddningen
• Felavhjälpning
• Eventuella debiteringslösningar
• Elsäkerhetsmässig tillsyn


Det finns ett statligt stöd för investering i elbilsladdare

Klimatklivet återinförs för besöksladdare i publik miljö och ett nytt bidrag har skapats för icke-publik laddning för till exempel kontorsfastigheter. Bidragen täcker upp till 50% av investeringen och högst 15 000 kr per laddpunkt. Kontakta oss så berättar vi mer och guidar er genom ansökningsprocessen.

Här finns mer information från Naturvårdsverket om bidraget via Klimatklivet.