El- och belysningsprojekt i Strömsbro

Under sensommaren påbörjar vi arbetet med att förnya el- och belysningsnätet i Strömsbro.

Arbetet sker i flera etapper. Etapp 1 startar vecka 33 längs Strömsbrovägen och närliggande gator och beräknas bli klar i december.

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara något begränsad.

Vi förstår att avstängningarna kan ställa till besvär. Vi hoppas att ni ändå har överseende eftersom projektet i slutändan kommer att leda till ett tryggare, säkrare och mer driftsäkert el- och belysningsnät för alla våra kunder och hela området. Tack för ditt tålamod!

Etapp 1

Strömsbrovägen och de närliggande gatorna Gammelstigen, Avastigen, Nålgatan, Skedgatan, Skyttelgatan, Norrlandsgatan och delar av Storgatan. Se karta över området som berörs längre ned på sidan.

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på
026 – 17 85 75.

Kortare strömavbrott vid omläggningen

Elen kommer att fungera som vanligt under projektet förutom på dagen då vi kopplar in det nya elnätet, då kommer det bli ett kortare strömavbrott. Inför avbrottet får du närmare information om datum och tid.

Karta över området som berörs

Längs gatorna inom det rosamarkerade området kommer vi att gräva.

Projektinformation 16 augusti 2021 - 31 december 2021

Pågående Elnät