El- och belysningsprojekt i Strömsbro

Strömsbros elnätskablar och gatubelysning ska uppdateras så att vi får en modern och trygg strömförsörjning och närmiljö.

Arbetet sker i flera etapper. Så här ser tidplanen ut i stora drag:

  • Etapp 1: augusti 2021 – maj 2022
  • Etapp 2: maj 2022 – maj 2023
  • Etapp 3: maj 2023 – november 2023
  • Etapp 4: november 2023 – juni 2024

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara något begränsad.

Elen kommer att fungera som vanligt under projektet förutom på dagen då vi kopplar in det nya elnätet, då kommer det bli ett kortare strömavbrott. Inför avbrottet får du närmare information om datum och tid.

Vi hoppas att du har överseende med eventuella besvär projektet kan leda till eftersom det i slutändan kommer att leda till ett tryggare, säkrare och mer driftsäkert el- och belysningsnät för alla våra kunder och hela området. Tack för ditt tålamod!

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på
026 – 17 85 75.

Här kan du se kartor över vilka områden som berörs

Längs gatorna inom det rosamarkerade områdena kommer vi att gräva.

Etapp 1

Etapp 2

Etapp 3

Etapp 4

Vad innebär projektet för mig som vistas i området?

Var uppmärksam på att området är en byggarbetsplats med allt vad det innebär. Det kan handla om ojämna asfaltskanter, gropar och schakt, människor i rörelse som är där och arbetar, belysningsstolpar som inte fungerar, med mera.

Tillsammans skapar vi en säker arbetsplats både för alla som jobbar och alla som rör sig i området.

Vad är det för markeringar i gatan?

Vi sprejar olika markeringar på gatorna för att visa var i backen befintliga ledningar ligger. Tack vare markeringarna undviker vi att gräva av något.

Varför finns det dubbla belysningsstolpar och elskåp?

Tills att vi tar de nya elnätsledningarna i bruk kommer de gamla belysningsstolparna och elskåpen att stå kvar. Det kan se lite lustigt ut men det är helt i sin ordning och vi plockar bort dem när de har gjort sitt.

Varför asfalteras inte allt på en gång?

Det vi gör efter vårt eget arbete kan ses som att vi lagar den asfalt som vi har brutit upp i samband med grävning. Den lagningen görs med en enklare typ av asfalt innan det slutliga asfaltslagret läggs på plats av Gävle kommun. Vi samordnar asfalteringsarbetet med kommunen för att jobba effektivt med både tid och ekonomi.

Var kommer ni att asfaltera?

Där det har varit asfalt förut kommer det att bli asfalt igen. Vi asfalterar och återställer i takt med att vi blir klara med olika områden. När projektet är klart i juni 2024 ska allt vara färdigt.

Projektinformation 16 augusti 2021 - 30 juni 2024

Pågående Elnät