Klimatsmart

Producera din egen klimatsmarta solel.

Hög produktion

Producerar el även om det är molnigt.

Prisvärt

Solceller höjer värdet på din fastighet.

Enkelt

Solcellsanläggningen är nästintill underhållsfri.

Hur fungerar solceller?

Solceller omvandlar solenergi till el. De sitter ihop i större solpaneler och är oftast placerade på husets tak eller fasad. När solen skiner och strålarna träffar solcellerna uppstår en elektrisk spänning mellan framsidan och baksidan av cellen. Genom att koppla en ledning mellan fram- och baksida på cellen bildas likström. För att kunna utnyttja elen som produceras i fastigheten har man en växelriktare som omvandlar likström till växelström.

Du kan sälja ditt överskott av el

När solcellerna producerar mer el än vad som används just där och då i huset matas överskottet ut på elnätet. Med ett avtal med ett elhandelsföretag kan du få betalt för överskottet. Utan avtal matas elen ut på elnätet ändå men du får inte betalt.

Illustrativ beskrivning

Har du redan en solcellsanläggning och vill sälja din överskottsel?

Det kan vi hjälpa dig med. Här hittar du mer information om att sälja din överskottsel.

Kan jag få solceller till mitt hus?

Funderar du på att installera solceller på ditt hus? I solkartan nedan kan du enkelt söka fram ditt hus för att rita och mäta ditt tak.

Fyll i din adress, rita ut takets yta, välj takets riktning och välj takets lutning.

Paus för nya intresseanmälningar

För att kunna hålla god kvalitet och rimliga leveranstider tar vi just nu inte emot fler intresseanmälningar.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.

Så här går installationen till – steg för steg

1. Föranmälan skickas in

Föranmälan skickas in till oss av din auktoriserade elinstallatör.

2. Installationsmedgivande

Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören. Vid behov kommer vi att byta din elmätare för att kunna mäta eventuell produktion som matas ut på elnätet.

3. Utförande

Anläggningen installeras av din elinstallatör.

4. Färdiganmälan skickas in

När anläggningen är igång skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss.

5. Kontroll av anslutning och mätplats

Våra tekniker gör en kontroll av anslutningen gentemot elnätet och mätplatsen.

Produktbeskrivning

Solpanelerna kommer alltid att vara från en av de största tillverkarna av solceller. Vi erbjuder alltid högeffektiva monokristallina solpaneler.

Optimerat system
Vi erbjuder optimerade system där vi monterar in optimerare tillsammans med solcellspanelerna.

Ett optimerat system har flera fördelar

  • Panelerna blir parallellkopplade istället för seriekopplade. Det innebär att om en panel skuggas, så producerar de andra panelerna i slingan som vanligt.
  • Bättre monitorering. Med ett optimerat system kan du följa produktionen ner på panelnivå. Skulle en panel lägga av syns det och det är lätt att byta ut den utan mer avancerad felsökning. Du som kund har möjlighet att följa din produktion via en app eller datorn, där får du också larm om anläggningen inte producerar som den ska.


Vad kostar en nyckelfärdig anläggning?

Anläggningen offereras med individuell prisbild. Priset baseras på vilken storlek du önskar på anläggningen och vilka förutsättningar som finns med hänsyn till skick på tak, inkopplingsmöjligheter, ställningsbehov och så vidare.

Avdrag för installationen

Vad innebär avdraget för grön teknik för dig och hur fungerar det? Vi reder ut begreppen.

Avdraget för grön teknik gäller från årsskiftet 2020-21. Beslutet innebär att stödsystemet görs om dels kring hur stora bidrag du kan få som privatperson och dels hur stöden delas ut.

Avdraget gäller för privatpersoner

Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra det här avdraget.

Du behöver inte ansöka om avdraget. Det betalas ut direkt till kunderna genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT.

Du får göra avdrag för arbete och material med

  • 14,55 % för installation av solceller.

I praktiken innebär det att

Skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor per person och år. Är man två personer som äger en fastighet gemensamt kan man alltså dra av totalt max 100 000 kronor per år.

Som exempel innebär en solcellsinstallation på 150 000 kronor ett avdrag på som mest 21 825 kr. 


Guide till våra appar

Genom vår egen Gävle Energi-app och SolarEdges app får du enkelt ut det mesta av din anläggning. Här hittar du enkla beskrivningar om hur du tar dig fram på bästa sätt.

Vanliga frågor och svar

Behövs bygglov för solceller på taket?

I regel behöver du inte bygglov för solceller. Förutsatt att panelerna följer takets lutning och att huset inte ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljö eller är k- alternativt q-märkt.

För att helt säkerställa detta kan du kontakta en bygglovshandläggare på kommunen.

I Planarkivet på Gävle kommuns webbplats hittar du alla gällande detaljplaner i Gävle kommun. Här kan du se om det finns någon gällande detaljplan i området. Planarkivet finns på denna länk.

Har mitt hus rätt förutsättningar för solceller?

Det beror på solläget. Öst-syd-väst med vinkel på taket ger bra förutsättningar. Den bästa förutsättningen är 20-45 graders vinkel i rakt söderläge.


Läs mer här
Kan jag täcka hela min elförbrukning med enbart solceller?

Nej, det kan du i regel inte. Oftast är elanvändningen högre under vinterhalvåret då solcellsanläggningen inte producerar någon el. Vill du kunna använda solel även under perioder då solen inte lyser så behövs ett batterilager/energilager.

Vilka solcells-produkter använder Gävle Energi?

Gävle Energi säljer huvudsakligen optimerade solcellssystem med paneler från Trina Solar eller motsvarande leverantörer. Växelriktare och optimerare är från SolarEdge.

Hur lång är återbetalningstiden för solceller?

Generellt kan du räkna med ca 12-15 år återbetalningstid med solcellsbidrag. Väderstreck, storlek, lutning och användningsgraden av elen är avgörande parametrar.

Vad behöver jag göra när jag beställt en solcellsanläggning av Gävle Energi?

Du behöver inte göra någonting. Vi levererar ett nyckelfärdigt system i samarbete med vår partner Svea solar. Svea Solar kontaktar dig för att boka tid för installationen strax efter beställningen är lagd.

Behöver jag underhålla min solcellsanläggning?

Det är bra att regelbundet kolla till sin anläggning så allting ser bra ut. Se över att inga kablar hänger löst, solpanelerna sitter fast och att eventuellt filter i växelriktaren är rent.

Hur fungerar solpanelerna på mitt tak på vintern?

Om det ligger snö på anläggningen producerar den inte någon el överhuvudtaget. Är anläggningen inte snötäckt kommer produktionen vara lägre då det är färre soltimmar och sämre vinkel på solen i förhållande till anläggningen. I regel får man räkna bort vinterhalvårets produktion.

Hur lång tid tar det innan ni byter min elmätare vid installation av solceller?

Tiden varierar beroende på säsong och arbetsbelastning. Din anläggning ska vara igång och producera el för att vi ska utföra kontrollen av anläggningen och eventuellt mätarbyte.

Även om mätare inte är bytt kommer du ta del av den producerade elen i huset, däremot ingen ersättning för eventuell överskottsproduktion. Det solcellsanläggningen producerar kommer inte att redovisas som köpt el av din befintliga elmätare.