Fjärrvärmeprojekt Södra Fiskargatan m.fl.

Under sommaren och hösten arbetar vi med ett underhållsprojekt vid Södra Fiskargatan, Södra Hospitalgatan och Boothsgatan.

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där.

Byggstart sker under vecka 36 och förväntas pågå till och med vecka 45. Framkomligheten kommer att vara begränsad på platsen och i perioder kommer vi att behöver stänga av vissa delar för trafik helt och hållet. Arbetet kommer att påverka möjligheten att komma åt boendeparkering och garage men vi gör vårt bästa för att alla boende ska ha tillgång till sina garage.

Arbetet sker i etapper för att det ska vara så smidigt som möjligt för både boende, förbipasserande och för oss som jobbar där.

Vi förstår att avstängningen kan ställa till besvär. Vi hoppas att ni ändå har överseende eftersom projektet i slutändan kommer att leda till ett tryggare, säkrare och mer hållbart fjärrvärmenät för alla våra kunder och hela Gävle. Tack för ditt tålamod!

Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss på
026 – 17 85 75.

Fjärrvärmeavbrott vid kopplingsarbeten

Medan vi kopplar in nya ledningar och ventiler behöver vi stänga av fjärrvärmen. Alla berörda fastighetsägare kommer att aviseras med exakt tid och datum närmare avbrottet. Avstängningen kommer att pågå under cirka 12 timmar.

Kallvattnet kommer att fungera som vanligt under tiden.

Karta över arbetsområde och trafikpåverkan

  • Området innanför den blå markeringen är arbetsområdet. Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken.
  • Den röda markeringen är de fastigheter som kommer att påverkas av fjärrvärmeavstängningen.
Projektinformation 30 augusti 2021 - 5 november 2021

Pågående Fjärrvärme