Icehotel utvecklar miljöarbetet

"Målet att bli CO2-negativa når vi med vår miljövänliga partner."


-Vårt mål är att bli CO2-negativa. Vi påbörjade det arbetet för några år sedan och letade en energipartner som skulle kunna hjälpa oss med det.

– Vi valde Gävle Energi som nu levererar 100 procent förnybar energi och driver det övriga energiarbetet tillsammans med oss, säger Yngve Bergqvist på Icehotel i Jukkasjärvi.

Viktiga energiåtgärder

-Hittills har vi sparat cirka 20 procent av vår energianvändning genom utbildning och energiåtgärder. Vi tittar nu på ytterligare delar för att nå vårt mål, arbetet ska pågå fram till 2015. Eventuellt bygger vi en egen biovärmepanna som då också ska kunna förse andra delar av byn med närvärme, fortsätter Yngve.

-För oss som arbetar i turistindustrin är det oerhört viktigt att vara en energi- och miljömässigt hållbar destination. Icehotel måste självklart leva upp till de värderingarna.

Publicerades den 2019-03-12.