Begränsad framkomlighet i trafiken

Under projektets gång kommer vi att behöva stänga av vissa delar för trafiken för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och för oss som jobbar där. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara något begränsad men alla förbipasserande ska kunna nå sina mål.

I samband med projektet kommer även busshållplatsen norr om järnvägsstationen att flyttas. Mer information om detta finns att läsa i bussbolagens informationskanaler.

Avbrott på fjärrvärmen i 36 timmar

Medan vi kopplar in de nya rören kommer vi att behöva stänga av fjärrvärmen. Kallvattnet kommer att fungera som vanligt under tiden. Avbrottet kommer att pågå från klockan 00.00 den 29 augusti till och med klockan 12.00 den 30 augusti. Information har skickats till boende och verksamheter som berörs av avbrottet. Karta över området finns att se längre ned på denna sida.

Vi hoppas att du har överseende med eventuella besvär som projektet kan innebära eftersom det i slutändan kommer att leda till ett tryggare, säkrare och mer hållbart fjärrvärmenät för alla våra kunder och hela kommunen.

Tack för ditt tålamod!

Kundservice Vad kan vi hjälpa dig med?

Den gulmarkerade sträckan kommer helt att vara avstängd under projekttiden. De röda markeringarna visar var vi kommer att stängsla av och gräva. De blåa pilarna visar var trafiken kommer att kunna passera.

Karta med markeringar som visar var underhållsarbetet kommer att ske.

Fastigheter inom rödmarkerat område kommer att beröras av fjärrvärmeavbrottet.

Karta med markering som visar vilka fastigheter som kommer att beröras av fjärrvärmeavbrottet.
Projektinformation 14 augusti 2023 - 17 september 2023
Pågående
Fjärrvärme