fbpx

Sälj din el till oss

Funderar du på att producera din egen el?

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen miljövänliga el genom till exempel solceller eller från ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Numera går det dessutom att ansluta sin anläggning till elnätet för att kunna sälja ett överskott av el.


Vi köper din överskottsel

Producerar du som elhandelskund hos oss mer el än du behöver, så kan vi köpa in överskottet och använda det till andra kunder.

Energimyndighetens webbplats finns information till dig som funderar på att producera din egen el. Använd deras sökfunktion och sök på “producera egen el”.

Viktig information före anslutning

När det gäller anslutnings- och mätningsfrågor så är det viktigt att du kontaktar nätägaren där du bor.

  • Installationen av anläggningen måste ske av en behörig installatör.
  • För att kunna mata ut sitt överskott behöver du som producent ha ett inmatningsavtal.
  • Elnätsägaren betalar ut ersättning för din el som matas ut på nätet, så kallad nätnytta.
  • Elproduktionen ska i första hand vara avsedd för eget bruk.
  • Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63A (Ampere).
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
  • Du kan söka bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller.
  • För att kunna få ersättning behöver du även ha ett elhandelsavtal med elbolaget som köper din producerade el.
  • Tänk på att elproduktionsutrustningen måste vara CE-märkt.
  • Dokument för de tekniska villkoren för mikroproduktion hittar du längst ner på sidan.

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el

Det är möjligt att få skattereduktion för din producerade el, mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Ersättning för din el

Vi ersätter den inmatade elen med timspotpriset på den nordiska elmarknaden, Nord Pool. Observera att vi inte tillämpar så kallad nettodebitering.

Vill du sälja din överskottsel till oss?

Fyll i nedan uppgifter, så kontaktar vi dig snarast.

Frågor och svar

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

Läs mer