Vi köper din överskottsel

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen miljövänliga el genom till exempel solceller eller från ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Numera går det dessutom att ansluta sin anläggning till elnätet för att kunna sälja ett överskott av el. Producerar du som elhandelskund hos oss mer el än du behöver, så kan vi köpa in överskottet och använda det till andra kunder.

Vill du veta mer?

På Energimyndighetens webbplats finns information till dig som funderar på att producera din egen el.

Energimyndigheten

Viktig information före anslutning

När det gäller anslutnings- och mätningsfrågor så är det viktigt att du kontaktar nätägaren där du bor.

 • Installationen av anläggningen måste ske av en behörig installatör.
 • För att kunna mata ut sitt överskott behöver du som producent ha ett inmatningsavtal.
 • Elnätsägaren betalar ut ersättning för din el som matas ut på nätet, så kallad nätnytta.
 • Elproduktionen ska i första hand vara avsedd för eget bruk.
 • Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63A (Ampere).
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • Du kan söka bidrag hos Energimyndigheten för installation av solceller.
 • För att kunna få ersättning behöver du även ha ett elhandelsavtal med elbolaget som köper din producerade el.
 • Tänk på att elproduktionsutrustningen måste vara CE-märkt.
 • Dokument för de tekniska villkoren för mikroproduktion hittar du längst ner på sidan.

Ersättning

Vill du sälja din överskottsel till oss?

Gävle Energi köper gärna ditt överskott av el. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig 026 – 17 85 75. Beroende på vad du har för förutsättningar erbjuder vi följande avtal.

Ersättning för din el

Erbjudande 1 – För dig som köpt anläggningen av Gävle Energi

Ersättning mot timspot + 40 öre upp till de första 2000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timspot.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Kund inom Gävle Kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via Gävle Energi
 • Bindningstid upp till 3 år

Erbjudande 2 – För dig som köpt anläggningen av annan leverantör

Ersättning mot timspot + 20 öre upp till de första 2000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timspot.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Kund inom Gävle Kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via annan leverantör
 • Bindningstid upp till 3 år

Erbjudande 3 – För dig som bor utanför Gävle kommun

Ersättning mot timspot.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Solcellsanläggningen finns någonstans i Sverige
 • Bindningstid 1 månad

Skattereduktion

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Det är möjligt att få skattereduktion för din producerade el, mer information finns på Skatteverkets hemsida.