Vi köper din förnybara överskottsel

Vi tycker att alla ska kunna producera sin egen el genom till exempel solceller eller från ett eget vindkraftverk, så kallad mikroproduktion. Numera går det dessutom att ansluta sin anläggning till elnätet för att kunna sälja ett överskott av el. Producerar du som elhandelskund hos oss mer el än du behöver, så kan vi köpa in överskottet och använda det till andra kunder.

Ersättning för din el

Beroende på vad du har för förutsättningar erbjuder vi följande avtal.

Erbjudande 1 – För dig som köpt anläggningen av annan leverantör

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme) + 20 öre upp till de första 2 000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timpris. Avräkning och reglering av ersättning utöver timpris sker vid årsskiftet och betalas ut första kvartalet året efter.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via annan leverantör
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år
Teckna avtal

Erbjudande 2 – För dig som bor utanför Gävle kommun

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme).

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Solcellsanläggningen finns någonstans i Sverige
 • Bindningstid 1 månad
Teckna avtal

Erbjudande 3 – För dig som köpt anläggningen av Gävle Energi

Ersättning mot timpris (rörligt elpris timme för timme) + 40 öre upp till de första 2 000 producerade KWh per år – därefter ersättning mot timpris. Avräkning och reglering av ersättning utöver timpris sker vid årsskiftet och betalas ut första kvartalet året efter.

Förutsättningar

 • Kunden ska köpa el från Gävle Energi Elhandel för sin konsumtionsanläggning
 • Boende inom Gävle kommun
 • Köpt solcellsanläggningen via Gävle Energi
 • Ny kund på mikroproduktion
 • Bindningstid upp till 2 år

För detta erbjudande – kontakta kundservice på telefon 026- 17 85 75.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Så här går det till

1. Föranmälan skickas in

Föranmälan skickas in till oss av din auktoriserade elinstallatör.

2. Installationsmedgivande

Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören.

3. Utförande

Anläggningen installeras av din elinstallatör.

4. Färdiganmälan skickas in

När anläggningen är igång skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss.

5. Kontroll av elmätare

Våra tekniker gör en kontroll av elmätaren.

6. Intyg och bekräftelse

Vi skickar installationsintyg och avtalsbekräftelse till er.

Vill du sedan sälja din överskottsel?

Gävle Energi köper gärna ditt överskott av el. Du är varmt välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig 026 – 17 85 75.

Viktig information före anslutning

När det gäller anslutnings- och mätningsfrågor så är det viktigt att du kontaktar nätägaren där du bor.

 • Installationen av anläggningen måste ske av en behörig installatör.
 • För att kunna mata ut sitt överskott behöver du som producent ha ett inmatningsavtal.
 • Elnätsägaren betalar ut ersättning för din el som matas ut på nätet, så kallad nätnytta.
 • Elproduktionen ska i första hand vara avsedd för eget bruk.
 • Elanläggningen ska ha en huvudsäkring på högst 63A (Ampere).
 • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 • För att kunna få ersättning behöver du även ha ett elhandelsavtal med elbolaget som köper din producerade el.
 • Tänk på att elproduktionsutrustningen måste vara CE-märkt.
 • Dokument för de tekniska villkoren för mikroproduktion hittar du längst ner på sidan.

Skattereduktion

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el
Det är möjligt att få skattereduktion för din producerade el, mer information finns på Skatteverkets hemsida.