fbpx

Elanslutningspriser

Elanslutningspriser

Om du bygger nytt hus eller flyttar in i en fastighet utan indragen el behöver du beställa en ny elanslutning.


Här kan du se våra elanslutningspriser.

Priserna gäller från och med 1 april 2019.

Elanslutning 16 – 25 A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inklusive moms Avgift (kr) exklusive moms
0 – 200 meter 35 250 28 200
200 – 600 meter 35 250 kr + 301,25 kr/meter 28 200 kr + 241 kr/meter
600  – 1200 meter 155 750 kr + 648,75 kr/meter 124 600 kr + 519 kr/meter
1200 -1800 meter 545 000 kr + 395 kr/meter 436 000 kr + 316 kr/meter
Över 1800 meter  Offert lägst 782 000 kr Offert lägst 625 600 kr


Elanslutning 35 – 63 A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inklusive moms Avgift (kr) exklusive moms
35 – 63 A (zon 1: tom 200 meter) 47 500 38 000
35 – 63 A (zon 2: 200 –  400 meter) 81 250 65 000
35 – 63 A (zon 3: 400 –  600 meter) 115 000 92 000
35 – 63 A (zon 4: längre än 600 meter) Offert Offert

Tillämpningsbestämmelser

Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i ovanstående priser.

Läs mer