fbpx

Organisationen

Organisationen

Gävle Energi ägs till 100 procent av Gävle kommuns holdingbolag Gävle Stadshus AB. I koncernen ingår moderbolaget Gävle Energi AB, det helägda dotterbolaget Gävle Kraftvärme AB och dotterbolagen Gävle Energisystem AB och Bionär Närvärme AB.


Styrelse
Ordförande Ann-Helen Persson (C)
Förste vice ordförande Sara Astner (S)
Andra vice ordförande Anders Fogéus (M)

Sakkunniga
Göran Arnell
Anders Heldemar

Ledamöter
Inger Schörling (MP)
Margaretha Hofvenstam (L)
Lili André (KD)
Patrik Lindholm (SD)

Suppleanter
Alexander Engvall (S)
Birgitta Öberg (S)
Hisham Safieh (S)
Roland Nilsson (M)
Mikael Forsberg (SD)

Revisorer
Margareta Sandberg, KPMG AB

Lekmannarevisorer
Eva-Karin Hamilton (M)
Lena Lundgren Rörick (S)
Erik Olsson (MP)
Christer Lindström (C)
Arne Övrelid (L)
Rosalie Carlén (KD)
Elizabeth Puhls (SD)

Personalföreträdare
Anders Ranje – Vision, ordinarie
Simon Starborg – Vision, suppleant
Torbjörn Myrman – SEKO, ordinarie 
Robert Lundin – SEKO, suppleant
Bengt Rinne – SACO

Här hittar du våra årsredovisningar och föregående års ekonomiska resultat.

 

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Styrelse
Ordförande Ann-Helen Persson (C)
Förste vice ordförande Sara Astner (S)
Andra vice ordförande Anders Fogéus (M)

Sakkunniga
Göran Arnell
Anders Heldemar

Ledamöter
Inger Schörling (MP)
Margaretha Hofvenstam (L)
Lili André (KD)
Patrik Lindholm (SD)

Suppleanter
Alexander Engvall (S)
Birgitta Öberg (S)
Hisham Safieh (S)
Roland Nilsson (M)
Mikael Forsberg (SD)

Revisorer
Margareta Sandberg, KPMG AB

Lekmannarevisorer
Eva-Karin Hamilton (M)
Lena Lundgren Rörick (S)
Erik Olsson (MP)
Christer Lindström (C)
Arne Övrelid (L)
Rosalie Carlén (KD)
Elizabeth Puhls (SD)

Personalföreträdare
Anders Ranje – Vision, ordinarie
Simon Starborg – Vision, suppleant
Torbjörn Myrman – SEKO, ordinarie 
Robert Lundin – SEKO, suppleant
Bengt Rinne – SACO

Här hittar du våra årsredovisningar och föregående års ekonomiska resultat.

 

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Inger Lindbäck
Affärschef Energiproduktion, Vice vd

026-17 86 38
inger.lindback@gavleenergi.se
Frågor och svar