fbpx

Om Gävle Energi

Så otroligt mycket mer än "bara el"

Med hjärtat i Gävle gör vi det möjligt med allt från det härliga, hemtrevliga fredagsmyset till de stora, smarta företagslösningarna.


Du visste kanske redan att vi förser Gävleregionen med bredband, värme och el från 100 % förnybara energikällor? Men visste du att vi också sponsrar det lokala föreningslivet och energiutbildar både stora och små i hur vi får vår värld att hålla längre? Dessutom stöttar vi lokala eldsjälar och lyser upp staden med över 22 000 gatlyktor för en tryggare, trevligare och ljusare miljö.

Gävle Energi ska med kraft, energi och kommunikation bidra till att utveckla Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i, så som det beskrivs i Gävle kommuns Vision 2025. Bolaget ska generera god ekonomisk avkastning och öka i värde.

Bolagets syfte är att med hög leveranssäkerhet erbjuda produkter och tjänster inom värme, el och kommunikationsnät. Bolaget ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier.

Bolaget ska därutöver medverka till kompetensutveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens utveckling och konkurrenskraft stärks. För bolaget gäller de kommunala principerna på det sätt dessa kommer till uttryck i 7 kap Ellagen.

Bolaget ska samverka med såväl regionala som nationella aktörer.

Gävle Energi ska med kraft, energi och kommunikation bidra till att utveckla Gävle till en av Sveriges bästa städer att bo och verka i, så som det beskrivs i Gävle kommuns Vision 2025. Bolaget ska generera god ekonomisk avkastning och öka i värde.

Bolagets syfte är att med hög leveranssäkerhet erbjuda produkter och tjänster inom värme, el och kommunikationsnät. Bolaget ska med helhetssyn på ekonomi, service och miljö tillgodose behovet av produkter och tjänster hos olika kundkategorier.

Bolaget ska därutöver medverka till kompetensutveckling inom verksamhetsområdet så att kommunens utveckling och konkurrenskraft stärks. För bolaget gäller de kommunala principerna på det sätt dessa kommer till uttryck i 7 kap Ellagen.

Bolaget ska samverka med såväl regionala som nationella aktörer.

Frågor och svar