Studiebesök

Är ni intresserade av att se hur vi jobbar med energi?

Energiutbildning för för- och grundskola

Vår energipedagog lär barnen på din skola mer om energi och hur man sparar på den.