Samarbete med Matakuten

Varje vecka kör Matakuten runt i Gävle och delar ut mat som de hämtat upp hos de livsmedelsbutiker och caféer som stödjer verksamheten. Maten som butikerna skänker är i prima kvalitet, men fungerar inte att sälja i butik pga. förpackningsskador eller för kort bäst-före-datum.

Matakuten har även en biståndslokal som fungerar som ett skafferi för människor i akut behov av Mat och hygienprodukter.

Hållbarhet

Tack vare samverkan mellan givarna och Matakuten så får den överblivna maten nu en längre livscykel. Det gör stor miljönytta.

Matakuten delar ut ca åtta ton mat varje månad till behövande. Mat som annars hade slängts. Utöver detta besöker Matakuten skolor för att berätta om vikten av god och näringsrik kost, återvinning och sopsortering. Skolbesöken har gjorts tillsammans med Gästrike återvinnare och Brynäs.

Medkänsla

Matakutens hela verksamhet bygger på en stark medkänsla för de mest utsatta människorna i samhället och når uppskattningsvis ut till mellan 500-600 behövande varje vecka med bröd, mat, hygienartiklar och kläder.

Vill du veta mer om samarbetet med Matakuten?

Läs mer