Samarbete med Gefle IF och verksamheten Ett bättre Gävle

  • Gefle IF Fotbolls arbete med socialt ansvarstagande ska syfta till att göra Gävle till en bättre stad att bo, leva och verka i.
  • Vi arbetar med och utvecklar projekt som bidrar till att barn och ungdomar växer upp i en trygg och inkluderande miljö.
  • Fotbollen är världens största idrott och blir därmed en naturlig inkörsport som integrerar och förenar.
  • Vi arbetar för glädje, hänsynstagande och respekt och mot utanförskap, mobbing och segregation.

Vill du veta mer om samarbetet med Gefle IF och Ett bättre Gävle?

Läs mer

Socialt ansvarstagande

Idrottsföreningen har under åren arbetat och utvecklat deras sociala ansvarstagande. De samarbetar med skolor, Big, barnsjukhuset och andra föreningars fotbollsskolor för att nämna några. De har även utvecklat vår egen medlemsgård där man tar hand om våra fotbollsungdomar innan träningen.

Vi vill ta ett större ansvar

Vi vill använda vår erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar och integration, för att ta ett större ansvar och utveckla vårt arbete med social hållbarhet, såväl i som utanför Gävleområdet. I arbetet kommer vi att samarbeta med andra föreningar, organisationer, skolor, företag och andra som vill hjälpa barn och ungdomar till en bra och meningsfull tillvaro. Tillsammans vill och kommer vi att arbeta för ett bättre Gävle att leva, bo och verka i.

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden som Gävle Energi bidrar till genom ett samarbete med Ett bättre Gävle:

  • Lek, fotboll och andra aktiviteter
  • Skola och ungdomsgårdar
  • Förebilder
  • Ledarskap
  • Integration och jämställdhet