Samarbete med Brynäs IF och verksamheten En bra start

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga. Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv, bryter En bra start ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF, med fokus på det som händer vid sidan av isen. Tillsammans med Brynäs IF:s starka partners och i samverkan med många andra goda krafter och föreningar arbetar vi för att alla barn och unga ska få en bra start i livet. 

Vill du veta mer om samarbetet med Brynäs IF och En bra start?

Läs mer

En bra start

En bra start bidrar genom att komplettera skolmiljön med förebilder och inspirera i arbetet med barnkonventionen, stärka eldsjälar och ledare med utbildning samt genom att ge alla barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden. En bra start arbetar också för att fler ungdomar ska komma ut i praktik som på sikt bidrar till att fler ungdomar får anställning, vidareutbildar sig eller startar egna företag.

En bra start arbetar också för att fler föreningar ska hitta sin väg att öka sitt samhällsengagemang på ett för föreningen hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att sprida våra kunskaper och erfarenheter samt lära av föreningarna och på så sätt utvecklas tillsammans.

Uppdrag

En bra start har i uppdrag att initiera, driva och utveckla samverkan för att bygga långsiktiga lösningar som fokuserar på att öka medvetenheten om barns rättigheter, stärka barnen i deras rättigheter och stärka ungas förutsättningar för att de ska få en bra start i arbetslivet samt att inspirera fler att vilja göra samma sak.

Denna samverkan sker med näringslivet, kommuner, föreningar, myndigheter, organisationer och barn och unga själva och de långsiktiga lösningarna syftar till ett ökat antal barn som klarar skolan med godkända betyg, ökat antal ungdomar i sysselsättning och en ökad trygghet och meningsfull  fritid för barn.

Övergripande mål och effektmål

Öka kunskapen om barn och ungas rättigheter utifrån barnkonventionen och bidra till att den efterlevs. På lång sikt ska det vi gör inom ramen för En bra start få effekt inom följande områden:

 • Ökade kunskaper om barnkonventionen hos barn och vuxna
 • Ökad andel barn i Gävle som upplever trygg uppväxt, goda förebilder och ett aktivt liv
 • Förbättrade studieresultat hos eleverna på de skolor vi samarbetar med
 • Ökad andel ideella ledare som upplever trygghet i sitt ledarskap
 • Ökat antal ungdomar i praktik enligt En bra starts praktikmodell
 • Ökad kontaktyta mellan UF alumner och företag
 • Ökade kunskaper hos föreningar hur de kan utveckla sin verksamhet och sitt samhällsengagemang på ett långsiktigt och hållbart sätt

Verksamhetsområden

Verksamhetsområden som Gävle Energi aktivt bidrar till genom samarbetet med En bra start:

 • Skolsamverkan
 • Ledarskapsakademin
 • Lek och aktivitet
 • Vägen in – första jobbet, ungdomar i praktik