Stiftelsen Aktiv Skola arbetar med socialt entreprenörskap. Det innebär att de inte är en ideell organisation. De brinner för de frågor de driver och de vill bidra så mycket de kan för att skapa en bättre skola i Sverige. De har tagit hjälp av kunniga personer för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor.

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. Tyvärr kommer dessa frågor ofta i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, och därför har Aktiv Skola valt att kostnadsfritt erbjuda utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor. Aktiv Skola har sakkunniga på varje område och tillsammans med inhyrda experter och representanter från Förtroendegruppen har de tagit fram tidsenligt, användarvänligt och lättillgängligt material som efterfrågats på skolorna.

Vill du veta mer om Aktiv Skola?

Läs mer