fbpx

Energiproduktion

Vår el- och värme tillverkas av biobränslebalanserad kraftvärme och vattenkraft.

Kraftvärme

Kraftvärmeanläggningar är mycket energieffektiva och miljöanpassade system som både kan producera el, värme och ånga till fjärrvärmenät och industri. Dessutom kan värmen från rökgaserna återvinnas.

För fjärrvärmeproduktionen till fjärrvärmenätet i Gävle finns två kraftvärmeanläggningar, två hetvattenpannor och en anläggning med restvärme.

Våra anläggningar

Johannes kraftvärmeverk 

Johannes startades år 1999 och från anläggningen levererar vi både värme och el. Pannan producerar 77 MW fjärrvärme inklusive rökgaskondensering och 23 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark och returträ.  


Ersbo

Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna värms upp med bioolja.


Carlsborg

Anläggningen har samma funktion som Ersbo. Hetvattenpannorna värms upp med bio-olja. 


Bomhus kraftvärmeverk

Under 2010 bildade Gävle Energi och BillerudKorsnäs det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB. Det nya kraftvärmeverket säkrar de framtida fjärrvärmeleveranserna i Gävle och minskar oljeberoendet i BillerudKorsnäs och i Gävle Energis energisystem. Produktionen startades 2013. Pannan producerar 150 MW värme inklusive ånga och rökgaskondensering och 90 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark.


BillerudKorsnäs

Från anläggningen återvinns restvärme och indunstningsvärme. Den har dessutom stor reservkapacitet till fjärrvärmenätet.

Bild från BillerudKorsnäs AB.

Vattenkraft

Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån. Alla kraftstationer styrs från vår driftcentral på Näringen.

Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.

Våra vattenkraftverk

Forsbacka (ej i drift)

Byggt år1929
Antal aggregat1
Fallhöjd3,6 m
Effekt280 kW
Normal årsprod.   Ej i drift  

Hälleströmmen

Byggt år1960
TurbintypKaplan
Antal aggregat1
Fallhöjd9 m
Effekt2,2 MW
Normal årsprod.    13 GWh/år

Mackmyra

Byggt år1990
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd12 m
Effekt3,6 MW
Normal årsprod.   15 GWh/år

Åbyfors

Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.   10,155 GWh/år

Prästforsen

Byggt år1986
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd9,5 m
Effekt2,9 MW
Normal årsprod.   10,445 GWh/år

Tolvfors

Byggt år1926
Antal aggregat3
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,85 MW
Normal årsprod.   6,053 GWh/år

Strömdalen

Byggt år1950
Ombyggt/tillbyggt   1964
TurbintypKaplan
Antal aggregat2
Fallhöjd6,4 m
Effekt1,9 MW
Normal årsprod.   6,388 GWh/år
Frågor och svar