Energiproduktion

Energiproduktion

Vår el- och värme tillverkas av biobränslebalanserad kraftvärme och vattenkraft.


Kraftvärmeanläggningar är mycket energieffektiva och miljöanpassade system som både kan producera el, värme och ånga till fjärrvärmenät och industri. Dessutom kan värmen från rökgaserna återvinnas. För fjärrvärmeproduktionen till fjärrvärmenätet i Gävle finns två kraftvärmeanläggningar, två hetvattenpannor och en anläggning med restvärme.

Våra anläggningar

Johannes kraftvärmeverk 

Johannes startades år 1999 och från anläggningen levererar vi både värme och el. Pannan producerar 77 MW fjärrvärme inklusive rökgaskondensering och 23 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark och returträ.  


Ersbo 

Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna värms upp med bioolja.


Carlsborg

Anläggningen har samma funktion som Ersbo. Hetvattenpannorna värms upp med bio-olja. 


Bomhus kraftvärmeverk

Under 2010 bildade Gävle Energi och BillerudKorsnäs det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB. Det nya kraftvärmeverket säkrar de framtida fjärrvärmeleveranserna i Gävle och minskar oljeberoendet i BillerudKorsnäs och i Gävle Energis energisystem. Produktionen startades 2013. Pannan producerar 150 MW värme inklusive ånga och rökgaskondensering och 90 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark.


BillerudKorsnäs

Från anläggningen återvinns restvärme och indunstningsvärme. Den har dessutom stor reservkapacitet till fjärrvärmenätet.

Bild från BillerudKorsnäs AB.

Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån. Alla kraftstationer styrs från vår driftcentral på Näringen. Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.

Våra vattenkraftverk

Forsbacka (ej i drift)

Byggt år 1929
Antal aggregat 1
Fallhöjd 3,6 m
Effekt 280 kW
Normal årsprod.    Ej i drift  

Hälleströmmen

Byggt år 1960
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 1
Fallhöjd 9 m
Effekt 2,2 MW
Normal årsprod.     13 GWh/år

Mackmyra

Byggt år 1990
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 12 m
Effekt 3,6 MW
Normal årsprod.    15 GWh/år

Åbyfors

Byggt år 1986
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 9,5 m
Effekt 2,9 MW
Normal årsprod.    10,155 GWh/år

Prästforsen

Byggt år 1986
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 9,5 m
Effekt 2,9 MW
Normal årsprod.    10,445 GWh/år

Tolvfors

Byggt år 1926
Antal aggregat 3
Fallhöjd 6,4 m
Effekt 1,85 MW
Normal årsprod.    6,053 GWh/år

Strömdalen

Byggt år 1950
Ombyggt/tillbyggt    1964
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 6,4 m
Effekt 1,9 MW
Normal årsprod.    6,388 GWh/år

Kraftvärmeanläggningar är mycket energieffektiva och miljöanpassade system som både kan producera el, värme och ånga till fjärrvärmenät och industri. Dessutom kan värmen från rökgaserna återvinnas. För fjärrvärmeproduktionen till fjärrvärmenätet i Gävle finns två kraftvärmeanläggningar, två hetvattenpannor och en anläggning med restvärme.

Våra anläggningar

Johannes kraftvärmeverk 

Johannes startades år 1999 och från anläggningen levererar vi både värme och el. Pannan producerar 77 MW fjärrvärme inklusive rökgaskondensering och 23 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark och returträ.  


Ersbo 

Anläggningen producerar värme och används som reserv till Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs. Hetvattenpannorna värms upp med bioolja.


Carlsborg

Anläggningen har samma funktion som Ersbo. Hetvattenpannorna värms upp med bio-olja. 


Bomhus kraftvärmeverk

Under 2010 bildade Gävle Energi och BillerudKorsnäs det gemensamma bolaget Bomhus Energi AB. Det nya kraftvärmeverket säkrar de framtida fjärrvärmeleveranserna i Gävle och minskar oljeberoendet i BillerudKorsnäs och i Gävle Energis energisystem. Produktionen startades 2013. Pannan producerar 150 MW värme inklusive ånga och rökgaskondensering och 90 MW el. Det huvudsakliga bränslet till pannan är bark.


BillerudKorsnäs

Från anläggningen återvinns restvärme och indunstningsvärme. Den har dessutom stor reservkapacitet till fjärrvärmenätet.

Bild från BillerudKorsnäs AB.

Vi äger sju vattenkraftverk som ligger längs med Gavleån. Alla kraftstationer styrs från vår driftcentral på Näringen. Den småskaliga vattenkraften har stora variationer i produktionen som är beroende av vattenmängden. De senaste sex åren har produktionen varierat mellan 38 GWh till 78 GWh per år. Normalåret ligger produktionen på 56 GWh.

Våra vattenkraftverk

Forsbacka (ej i drift)

Byggt år 1929
Antal aggregat 1
Fallhöjd 3,6 m
Effekt 280 kW
Normal årsprod.    Ej i drift  

Hälleströmmen

Byggt år 1960
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 1
Fallhöjd 9 m
Effekt 2,2 MW
Normal årsprod.     13 GWh/år

Mackmyra

Byggt år 1990
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 12 m
Effekt 3,6 MW
Normal årsprod.    15 GWh/år

Åbyfors

Byggt år 1986
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 9,5 m
Effekt 2,9 MW
Normal årsprod.    10,155 GWh/år

Prästforsen

Byggt år 1986
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 9,5 m
Effekt 2,9 MW
Normal årsprod.    10,445 GWh/år

Tolvfors

Byggt år 1926
Antal aggregat 3
Fallhöjd 6,4 m
Effekt 1,85 MW
Normal årsprod.    6,053 GWh/år

Strömdalen

Byggt år 1950
Ombyggt/tillbyggt    1964
Turbintyp Kaplan
Antal aggregat 2
Fallhöjd 6,4 m
Effekt 1,9 MW
Normal årsprod.    6,388 GWh/år