fbpx

Om elnät

Om elnät

Tack vare att vi ständigt moderniserar och underhåller elnätet kan vi erbjuda våra kunder en trygg och säker leverans av el.


Gävle Energi Elnät är nätägare i största delen av Gävle kommun. Vi ser till att alla har ett väl fungerande elnät. Vi förbättrar och underhåller elnätet kontinuerligt för att ge en säkerhet både för personer och för själva leveransen av el. Vilket elnät du har beror på var du bor. Du väljer alltså inte elnät själv.

Ett av Sveriges mest driftsäkra elnät

När vi förnyar luftledningsnätet bygger vi alltid med isolerad ledning i luft eller i mark. Det gör att elnätet håller hög standard med få strömavbrott. Vi har underhållit och förstärkt vårt elnät under många år. Vi har även bra underhållsrutiner och jobbar effektivt vid driftavbrott, vilket gör att vi håller en hög leveranssäkerhet med korta avbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på 66,5 minuter avbrott per kund och år. I vårt elnät ligger vi på 14,5 minuter avbrott per kund och år. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent. Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har samma förutsättningar.

Tips för elsäkerhet

Varje år sker allvarliga elolyckor och bränder orsakade av felkopplade ledningar eller dåligt underhållna apparater. Här får du några nyttiga råd och tips.

Nyinstallationer av fasta ledningar, uttag, strömbrytare och lampor måste utföras av en behörig elinstallatör. Det gäller även anslutning eller losskoppling av fast anslutna hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Bor du i en villa eller i ett fritidshus är du ansvarig för att den fasta installationen sköts och används på ett riktigt och säkert sätt. Kontakta alltid en behörig elinstallatör om du misstänker fel på den fasta elinstallationen.

Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen inte har synliga skador. Upptäcker du fel ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

Det här är tillåtet att du själv monterar:
• stickproppar
• skarvuttag
• apparatuttag
• lamphållare
• sladdströmbrytare

Det här får du byta i fasta installationer:
• säkringar
• strömbrytare
• vägguttag
• lamphållare

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se.

Upp- och nedsäkring

Har du sänkt eller höjt din elbelastning behöver du kanske göra en säkringsändring. Ta kontakt med en elinstallatör som hjälper dig med säkringsändringen och som sedan lämnar in en för- och färdiganmälan till oss.

Uppsäkring

Uppsäkring innebär att en större säkring sätts in. Det gör man för att kunna öka den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system, det så kallade möjliga effektuttaget. Det innebär i praktiken hur mycket elektrisk utrustning du kan använda samtidigt utan att elsystemet överbelastas och säkringarna löser ut.

En uppsäkring kan bli aktuell när du installerar golvvärme, bygger bastu eller dylikt. Som företagare kan uppsäkring bli aktuellt om du till exempel väljer att investera i fler eller kraftfullare maskiner. Uppsäkring ska ska alltid föranledas av en föranmälan.

Nedsäkring

Nedsäkring innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system. Fördelen med att säkra ned är att den fasta avgiften för elabonnemanget blir lägre.

Om du bor i ett eluppvärmt hus kräver det mycket effekt. Det är då troligt att du har en säkring på minst 20 ampere (A). Om du byter uppvärmningsform till fjärrvärme behövs bara en säkring som klarar av vanlig hushållsel. Då räcker oftast 16 A. En nedsäkring från 20 A till 16 A innebär att du sparar drygt 1000 kronor per år.

Ett av Sveriges mest driftsäkra elnät

När vi förnyar luftledningsnätet bygger vi alltid med isolerad ledning i luft eller i mark. Det gör att elnätet håller hög standard med få strömavbrott. Vi har underhållit och förstärkt vårt elnät under många år. Vi har även bra underhållsrutiner och jobbar effektivt vid driftavbrott, vilket gör att vi håller en hög leveranssäkerhet med korta avbrott.

Leveranssäkerheten i Sverige som helhet ligger på 66,5 minuter avbrott per kund och år. I vårt elnät ligger vi på 14,5 minuter avbrott per kund och år. Det innebär att tillgängligheten är näst intill 100 procent. Leveranssäkerheten i de svenska elnäten ligger högt jämfört med länder som har samma förutsättningar.

Tips för elsäkerhet

Varje år sker allvarliga elolyckor och bränder orsakade av felkopplade ledningar eller dåligt underhållna apparater. Här får du några nyttiga råd och tips.

Nyinstallationer av fasta ledningar, uttag, strömbrytare och lampor måste utföras av en behörig elinstallatör. Det gäller även anslutning eller losskoppling av fast anslutna hushållsmaskiner som diskmaskiner och tvättmaskiner.

Bor du i en villa eller i ett fritidshus är du ansvarig för att den fasta installationen sköts och används på ett riktigt och säkert sätt. Kontakta alltid en behörig elinstallatör om du misstänker fel på den fasta elinstallationen.

Bor du i hyreslägenhet eller bostadsrätt måste du se till att elinstallationen inte har synliga skador. Upptäcker du fel ska du kontakta din hyresvärd eller förening.

Det här är tillåtet att du själv monterar:
• stickproppar
• skarvuttag
• apparatuttag
• lamphållare
• sladdströmbrytare

Det här får du byta i fasta installationer:
• säkringar
• strömbrytare
• vägguttag
• lamphållare

Läs mer på www.elsakerhetsverket.se.

Upp- och nedsäkring

Har du sänkt eller höjt din elbelastning behöver du kanske göra en säkringsändring. Ta kontakt med en elinstallatör som hjälper dig med säkringsändringen och som sedan lämnar in en för- och färdiganmälan till oss.

Uppsäkring

Uppsäkring innebär att en större säkring sätts in. Det gör man för att kunna öka den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system, det så kallade möjliga effektuttaget. Det innebär i praktiken hur mycket elektrisk utrustning du kan använda samtidigt utan att elsystemet överbelastas och säkringarna löser ut.

En uppsäkring kan bli aktuell när du installerar golvvärme, bygger bastu eller dylikt. Som företagare kan uppsäkring bli aktuellt om du till exempel väljer att investera i fler eller kraftfullare maskiner. Uppsäkring ska ska alltid föranledas av en föranmälan.

Nedsäkring

Nedsäkring innebär att man begränsar den högsta möjliga belastningen i ett elektriskt system. Fördelen med att säkra ned är att den fasta avgiften för elabonnemanget blir lägre.

Om du bor i ett eluppvärmt hus kräver det mycket effekt. Det är då troligt att du har en säkring på minst 20 ampere (A). Om du byter uppvärmningsform till fjärrvärme behövs bara en säkring som klarar av vanlig hushållsel. Då räcker oftast 16 A. En nedsäkring från 20 A till 16 A innebär att du sparar drygt 1000 kronor per år.

Frågor och svar

Det totala beloppet på din elnätsfaktura består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften är densamma varje månad och beror på hur stor din huvudsäkring är. Huvudsäkringen i en villa är större än i en lägenhet. Den rörliga delen består av en överföringsavgift som baserar sig på antalet kilowattimmar som du använder.

Elnätsföretaget äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor. Däremot är det elhandelsföretaget som levererar den el du använder i din bostad. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. Har du Gävle Energi som både elnätsföretag och elhandelsföretag får du din elräkning på en och samma faktura.

Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Energiskatt är en form av punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor.

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Abonnemangs- och elöverföringsavgift kan liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.

I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är detsamma oberoende av vilket elbolag du väljer.

Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:

  • elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
  • planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
  • bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)
Läs mer