Stora renoveringar vid korsningen Norra Skeppargatan/Kyrkogatan

Mellan vecka 31-35 stänger vi av korsningen vid Norra Skeppargatan/Kyrkogatan. Avstängningen beror på att vi renoverar vårt fjärrvärmenät och bygger ut fjärrkylanätet.


Så här påverkas du av avstängningen

Norra Skeppargatan
Då korsningen vid Norra Skeppargatan/Kyrkogatan stängs av kommer inga fordon att kunna trafikera Norra Skeppargatan.

Delar av Norra Stapeltorgsgatan och Kyrkogatan
Boende/besökande på Norra Stapeltorgsgatan och Kyrkogatan kommer att kunna ta sig in och ut med bil via infarten till parkeringen vid Kaplansgatan 6.

Vi ber om överseende med de eventuella besvär som avstängningen kan leda till.

Vill du få information om projektet?

Anmäl kontaktuppgifter för sms och mejl på gavleenergi.se/kyrkogatan så får du nyheter när något är på gång i projektet.

Läs mer
Publicerades den 2019-07-17.