Ingen fast avgift i 6 månader

Efter sex månader kostar det 39 kr/månad. Du får timspotpris med det senaste börspriset på el varje timme + påslag 4,9 öre/kWh inklusive moms. Det tillkommer en elcertifikatsavgift som ändras månadsvis. Avtalet gäller i 1 år.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.