fbpx

Projektet längs Kyrkogatan

Få information om projektet längs Kyrkogatan

Fyll i din mejladress och ditt mobilnummer i formuläret. Vi hör av oss med information om till exempel tidplaner, trafikavstängningar och annat som kan beröra dig som vistas i området. Längre ner kan du läsa om projektet i sin helhet.


Det här ska vi göra

Från 23 april till 31 oktober kommer vi, tillsammans med Gävle kommun och Gästrike Vatten, att renovera och bygga ny infrastruktur för framtiden. Vi på Gävle Energi kommer att renovera fjärrvärmenätet och bygga ut fjärrkylanätet medan Gästrike Vatten renoverar vattenledningarna. Gävle kommun kommer bland annat att lägga ny asfalt i området.

Arbete i etapper

Vi delar in arbetet i etapper för att vi ska kunna jobba så fort och effektivt som möjligt. Genom etappindelningen gör vi också vårt bästa för att framkomligheten ska fungera acceptabelt och att verksamheterna i området ska påverkas så lite som möjligt.

Kartan visar var vi, Gävle kommun och Gästrike Vatten kommer att arbeta. Arbetet går från öst till väst och vi avslutar med de två tvärgatorna Norra Slottsgatan och Norra Skeppargatan.

Vi kommer inte att gräva på Norra Stapeltorgsgatan men gatan är markerad eftersom vi avslutar med att asfaltera hela arbetsområdet, inklusive Norra Stapeltorgsgatan.

Frågor och svar