Jämna ut pristopparna med IndeXel

Elmarknaden kan vara instabil och priserna kan svänga snabbt mellan högt och lågt. Med IndeXel från Gävle Energi Elhandel får du ett elpris som följer, men dämpar svängningarna på marknaden. Vårt erfarna elhandelsteam gör helt enkelt prognoser och köper in el löpande över en 12 månaders period. På så sätt kan vi jämna ut pristoppar och -dalar och kan därmed erbjuda dig ett schysst pris och en jämnare och tryggare månadskostnad över tid.

Tryggt

Förvaltat tim- eller månadspris planerat av vårt elhandelsteam.

Stabilt

Stabilare priskurva som gör din elkostnad mer kontrollerad.

Miljövänligt

Alltid 100% förnybar el från sol, vind, vatten och biobränsle.

IndeXel Timme

Bara för elområde 3

Stabilare än ett vanligt timprisavtal

En balanserad mix av egen kostnadsstyrning och en utjämnad priskurva. IndeXel Timme passar dig som har möjlighet att ställa om och anpassa delar av vardagens elförbrukning till de timmar när elen inte är som dyrast, till exempel ladda elbilen nattetid eller undvika att köra torktumlaren när priset är som högst under dagen. Det bästa av allt är att din månadskostnad blir mer kontrollerad.

Möjlighet att påverka din elkostnad
Tryggare månadskostnad än med vanligt timprisavtal

49 kronor i månadsavgift och 12 månaders uppsägningstid.

IndeXel Månad

Bara för elområde 3

Stabilare än ett vanligt rörligt elavtal

Det här avtalet passar dig som vill ha bra kontroll på din månadsekonomi och samtidigt luta dig tillbaka utan extra oro. Du betalar samma utjämnade och uträknande pris under hela månaden oavsett när du förbrukar elen.

För dig som inte är så insatt i de aktuella priserna
Krångelfritt
Tryggare månadskostnad än med vanligt månadsprisavtal

49 kronor i månadsavgift och 12 månaders uppsägningstid.

Vanliga frågor och svar om IndeXel

Vad skiljer mellan vanligt månadspris och IndeXel Månadspris?

IndeXel månad ger ett mer stabilt pris än det vanliga månadspriset. De riktigt höga topparna och dalarna dämpas. Du är tryggare över tid.

Vad skiljer mellan vanligt timpris och IndeXel Timpris?

IndeXel månad ger ett mer stabilt pris än det vanliga månadspriset. De riktigt höga topparna och dalarna dämpas. Du är tryggare över tid.

Vad menas med prissäkring för IndeXel?

Som elhandelsföretag har vi möjlighet att köpa in, d.v.s. prissäkra, el i förväg. Priset sätts utifrån tillgång och efterfrågan. Genom att prissäkra vid flera tillfällen så sprider vi risken. Detta kan även innebära att du betalar lite mer ibland, men över tid jämnas priskurvan ut och du får en stabilare månadskostnad. Man kan likna det vid en försäkring, där du ser till att försäkra dig mot större och oförutsedda utgifter vid eventuella olyckor.

Vad menas med tidshorisont för IndeXel?

Med tidshorisont avses antalet månader utifrån innevarande månad som prissäkras framöver. I vårt fall är den 12 månader.

Har du frågor?

Välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.