Varning för oseriösa försäljare Vår upplevelse är att det sällan är sjysta villkor vid försäljning av elavtal vid dörrknackning. Läs mer här.

Historiska elpriser

Här kan du se hur prisutvecklingen på våra rörliga elpriser sett ut några år bakåt i tiden och fram tills nu.


Alla priser visas i öre/kWh.

Elområde 1 2016 2017 2018 2019
Januari 29,42 31,74 33,46 58,91
Februari 19,01 32,63 41,30 51,02
Mars 20,93 30,14 47,70 44,04
April 21,05 28,52 42,15  
Maj 22,77 29,70 35,18  
Juni 31,96 27,71 47,77  
Juli 28,43 30,82 57,07  
Augusti 30,21 33,49 59,60  
September 28,80 34,46 54,01  
Oktober 36,34 28,83 48,41  
November 42,07 32,91 52,06  
December 33,81 30,74 54,86  
Året 28,73 30,97 47,80  

 

Elområde 2 2016 2017 2018 2019
Januari 28,53 31,70 33,69 58,63
Februari 19,21 32,85 41,40 50,86
Mars 21,08 30,23 48,20 44,18
April 21,17 28,75 42,39  
Maj 22,99 29,97 35,64  
Juni 32,67 27,70 47,65  
Juli 28,59 30,64 57,02  
Augusti 30,38 33,32 59,69  
September 28,93 34,59 54,53  
Oktober 36,41 28,93 48,59  
November 42,10 33,08 52,22  
December 33,87 30,98 54,93  
Året 28,82 31,06 47,80  

 

Elområde 3 2016 2017 2018 2019
Januari 32,00 31,90 33,71 59,46
Februari 19,51 32,87 41,70 51,16
Mars 21,09 30,19 47,90 44,20
April 21,17 28,68 42,37  
Maj 22,94 29,97 35,89  
Juni 32,63 27,68 47,64  
Juli 28,56 30,74 57,03  
Augusti 30,31 33,56 60,54  
September 29,14 35,99 54,73  
Oktober 36,45 30,65 48,54  
November 42,11 33,05 54,97  
December 33,97 31,88 55,14  
Året 29,15 31,43 48,35  

 

Elområde 4 2016 2017 2018 2019
Januari 31,83 34,08 34,13 60,03
Februari 20,02 34,15 42,54 51,60
Mars 21,87 30,43 48,05 44,22
April 21,29 29,09 42,43  
Maj 22,99 30,12 39,10  
Juni 33,12 28,56 50,36  
Juli 28,64 30,74 58,00  
Augusti 30,36 33,80 62,07  
September 29,64 36,60 55,81  
Oktober 37,00 32,50 56,45  
November 42,33 35,99 59,31  
December 35,39 33,67 56,04  
Året 29,54 32,48 50,36  

 

Alla priser visas i öre/kWh.

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Januari 2,92 2,89 4,22 3,45 2,17 5,54
Februari 2,73 2,72 4,27 2,96  2,50  6,44 
Mars 2,88 2,58 4,04 1,85  3,12 4,55
April 3,22 2,23 3,46  1,87  3,26  2,95
Maj 2,89 2,25 3,57 2,06  3,57   
Juni 2,80 2,39 3,63  2,06  5,10   
Juli 2,89 2,34 3,28  1,58  5,23   
Augusti 2,86 2,30 3,23 1,52 5,25   
September 2,97 2,28 3,30   1,77 6,68  
Oktober 2,97 2,42 3,79   1,68 7,40   
November 2,94 2,72 3,76   1,77 6,81   
December 2,82 2,61 3,66 2,06  5,66  

Alla priser visas i öre/kWh.

Elområde 1 2016 2017 2018 2019
Januari 29,42 31,74 33,46 58,91
Februari 19,01 32,63 41,30 51,02
Mars 20,93 30,14 47,70 44,04
April 21,05 28,52 42,15  
Maj 22,77 29,70 35,18  
Juni 31,96 27,71 47,77  
Juli 28,43 30,82 57,07  
Augusti 30,21 33,49 59,60  
September 28,80 34,46 54,01  
Oktober 36,34 28,83 48,41  
November 42,07 32,91 52,06  
December 33,81 30,74 54,86  
Året 28,73 30,97 47,80  

 

Elområde 2 2016 2017 2018 2019
Januari 28,53 31,70 33,69 58,63
Februari 19,21 32,85 41,40 50,86
Mars 21,08 30,23 48,20 44,18
April 21,17 28,75 42,39  
Maj 22,99 29,97 35,64  
Juni 32,67 27,70 47,65  
Juli 28,59 30,64 57,02  
Augusti 30,38 33,32 59,69  
September 28,93 34,59 54,53  
Oktober 36,41 28,93 48,59  
November 42,10 33,08 52,22  
December 33,87 30,98 54,93  
Året 28,82 31,06 47,80  

 

Elområde 3 2016 2017 2018 2019
Januari 32,00 31,90 33,71 59,46
Februari 19,51 32,87 41,70 51,16
Mars 21,09 30,19 47,90 44,20
April 21,17 28,68 42,37  
Maj 22,94 29,97 35,89  
Juni 32,63 27,68 47,64  
Juli 28,56 30,74 57,03  
Augusti 30,31 33,56 60,54  
September 29,14 35,99 54,73  
Oktober 36,45 30,65 48,54  
November 42,11 33,05 54,97  
December 33,97 31,88 55,14  
Året 29,15 31,43 48,35  

 

Elområde 4 2016 2017 2018 2019
Januari 31,83 34,08 34,13 60,03
Februari 20,02 34,15 42,54 51,60
Mars 21,87 30,43 48,05 44,22
April 21,29 29,09 42,43  
Maj 22,99 30,12 39,10  
Juni 33,12 28,56 50,36  
Juli 28,64 30,74 58,00  
Augusti 30,36 33,80 62,07  
September 29,64 36,60 55,81  
Oktober 37,00 32,50 56,45  
November 42,33 35,99 59,31  
December 35,39 33,67 56,04  
Året 29,54 32,48 50,36  

 

Alla priser visas i öre/kWh.

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Januari 2,92 2,89 4,22 3,45 2,17 5,54
Februari 2,73 2,72 4,27 2,96  2,50  6,44 
Mars 2,88 2,58 4,04 1,85  3,12 4,55
April 3,22 2,23 3,46  1,87  3,26  2,95
Maj 2,89 2,25 3,57 2,06  3,57   
Juni 2,80 2,39 3,63  2,06  5,10   
Juli 2,89 2,34 3,28  1,58  5,23   
Augusti 2,86 2,30 3,23 1,52 5,25   
September 2,97 2,28 3,30   1,77 6,68  
Oktober 2,97 2,42 3,79   1,68 7,40   
November 2,94 2,72 3,76   1,77 6,81   
December 2,82 2,61 3,66 2,06  5,66