1. Föranmälan skickas in

Föranmälan skickas in till oss av din auktoriserade elinstallatör.

2. Installationsmedgivande

Vi undersöker era förutsättningar för anläggningen. Därefter skickas ett installationsmedgivande till elinstallatören. Vid behov kommer vi att byta er elmätare för att kunna mäta eventuell produktion som matas ut på elnätet.

3. Utförande

Anläggningen installeras av din elinstallatör.

4. Färdiganmälan skickas in

När anläggningen är igång skickar din elinstallatör in en färdiganmälan till oss.

5. Kontroll av anslutning och mätplats

Våra tekniker gör en kontroll av anslutningen gentemot elnätet och mätplatsen.

Så här funkar det

Läs om hur solceller fungerar och hur en solcellsinstallation går till

solceller, soltak, man på tak