Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Det beror på vilken strömöverföringsteknik, effektkapacitet och lagringskapacitet du har. Helt enkelt vilken modell på elbilsladdare som ni väljer.

Välj den modell som passar er bäst

Vi erbjuder tre olika modeller; standard, semisnabb och snabb. Mer information om de olika modellerna finns att läsa här nedan.

Standardladdare

Denna modell är den mest vanliga laddningstypen idag. Bilen laddas under en längre tid med en låg effekt. Tidsåtgången för att ladda batteriet fullt är mellan 6 till 10 timmar, beroende på batteriets storlek och vilken effekt som används. Vanligen 10A eller 16A, med antingen enfas- eller trefas-anslutna laddare. Laddningseffekten sker därför inom 2,3 kW till 11 kW.

Semisnabb laddare

Semisnabb laddning är en snabbare version av standardladdningen och kallas även för destinationsladdare då de lämpar sig väl för exempelvis köpcentrum, där parkeringstiden är kortare och laddningen kombineras med annan aktivitet.

Laddeffekten är ungefär 2-3 gånger högre än vid normalladdning och uppgår till 22 kW.
Beroende på hur kraftfull bilens ombord-laddare är varierar laddtiderna. Det kan vara allt från ca 45 minuter till 3 timmar för att uppnå 80 procent laddning.

Snabbladdare

Snabbladdning är precis som namnet anger – snabb. Det saknas en riktig definition av vad som räknas som en snabbladdare, men riktlinjen för denna typ av laddare är att det ska vara möjligt att stanna kvar i eller vid bilen. Laddtiden är ca 20-30 minuter för att uppnå 80 procent laddning. För denna typ av laddning används likström och bilens ombordladdare behöver därför inte användas. Effekten är hög, ca 40 kW och uppåt. Snabbladdare är därför tänkta att fungera som räckviddsförlängare vid tillfällen då det inte finns tid för långsammare laddning.