Vad ingår i förprojekteringen?

  • Effektanalys, servisledningskapacitet
  • Dimensionering av anläggning
  • Utformning och inkopplingsmöjligheter
  • Förslag på lämpliga anläggningar
  • Prisbild för er installation
  • Förprojektering ingår vid beställning av fordonsladdare.
Pris

Priset för en förprojektering av fordonsladdare är 9900 kr inklusive moms.

Förprojektering ingår vid beställning av fordonsladdare.