Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr
Jonas Jansson
Energiingenjör
026-17 85 43
jonas.jansson@gavleenergi.se