Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp. Inledande förklarande text innan koncepten radas upp.

Hur vill ni finansiera laddlösningen?

• Köp en egen
• Leasa från oss
• Ansök om publik laddstation
• Vilka bidrag finns?

Vad har ni för förutsättningar vid er parkering?

• Antal laddplatser
• Placering av laddstationer
• Effektbehov
• Uppkopplade
• Sladd eller uttag

Hur mycket vill du göra själv och vad kan vi hjälpa dig med?

• Information om laddningen
• Felavhjälpning
• Eventuella debiteringslösningar
• Elsäkerhetsmässig tillsyn