fbpx

Byggvärme

Byggvärme innebär att fjärrvärme ansluts tillfälligt under byggnationen för uppvärmning.


Vad är byggvärme?

Byggvärme är en tillfällig fjärrvärmeanslutning som används under byggnationen för uppvärmning.

Ett krav för att få byggvärme är att fastigheten som byggs kommer att anslutas till fjärrvärmenätet när byggnationen är klar. Om eventuella installationskostnader uppstår bekostas de av byggherren. Avgiften tas ut i form av ett energipris.

Är du intresserad av byggvärme?

Gör en intresseanmälan nedan eller kontakta oss så gör vi en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning.

Frågor och svar