fbpx

Bygga om

Bygga om

Under tiden du bygger om kan du hyra byggström och byggvärme av oss.


Byggström

Beställ enkelt genom att fylla i formuläret.

Byggvärme

Vad är byggvärme?

Byggvärme är en tillfällig fjärrvärmeanslutning som används under byggnationen för uppvärmning.

Ett krav för att få byggvärme är att fastigheten som byggs kommer att anslutas till fjärrvärmenätet när byggnationen är klar. Om eventuella installationskostnader uppstår bekostas de av byggherren. Avgiften tas ut i form av ett energipris.

Är du intresserad av byggvärme?

Kontakta oss så gör vi en bedömning utifrån de praktiska och tekniska förutsättningarna för varje anslutning.

Läs mer
Frågor och svar