Mätvärdesfiler är ett komplement till fördelningsmätning för att varje hushåll ska faktureras rätt kostnad. Mätvärdesfiler mejlas månadsvis eller efter önskemål. Detta fungerar som underlag vid till exempel intern fakturering.

Priset för tjänsten är baserat på antalet mätvärden som ska sändas och hur ofta du önskar få dem.

Är du intresserad?

Hör av dig till oss på Energitjänster för mer information om mätvärdesfiler och fördelningsmätning.

Jonas Jansson
Energiingenjör
026-17 85 43
jonas.jansson@gavleenergi.se