Det är här du sparar energi. Vi hjälper dig förverkliga de åtgärder vi kommit fram till i energianalysen. För att de energieffektiviserande åtgärderna inte ska stanna vid förslag åtar vi oss gärna att hjälpa dig med själva genomförandet. Vi erbjuder allt från projektledning till kompletta genomföranden.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Konsultation och projektledning
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.