Att ha ett driftavtal med oss innebär att vi tar ansvar för era klimatsystem, det vill säga alla system som är anslutna till värme, ventilation och kyla. Vi hjälper er över tid och finns alltid till hands på den nivå ni önskar. Utformningen av ert driftavtal beror på era önskemål, omfattning och utformning av era klimatsystem.

Välj mellan olika avtalsnivåer för grundläggande till avancerad kontroll av ert energisystem.

Ett driftavtal kompletteras med fördel med andra tjänster, vilket kan effektivisera arbetet och öka utväxlingen av driftavtalet.

Exempel på sådana tilläggstjänster är