Fördelningsmätning innebär att er bostadsrättsförening eller ert företag har ett elabonnemang istället för att varje användare har var sitt abonnemang. På så vis går det att sänka kostnaderna totalt sett. Ni får ett underlag som anger hur mycket varje användare har förbrukat och ni kan debitera utifrån det.

Fördelningsmätning är perfekt om ni funderar på att skaffa solceller. Då delar alla på solelproduktionen.

Funderar ni på att skaffa solceller?

Fördelningsmätning är perfekt om föreningen funderar på att skaffa solceller. Då kan alla i föreningen dela på solelproduktionen.

Samma princip kan också användas i verksamheter där man önskar separera elanvändningen på olika produktionsenheter, byggnadsdelar eller liknande. Det är då lättare att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Minskade kostnader för alla

Fördelningsmätning leder ofta till minskade kostnader för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och att elanvändningen totalt sett sänks.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr