Effektivt att dela upp

Fördelningsmätning är perfekt om föreningen funderar på att skaffa solceller. Då kan alla i föreningen dela på solelproduktionen.

Samma princip kan också användas i verksamheter där man önskar separera elanvändningen på olika produktionsenheter, byggnadsdelar eller liknande. Det är då lättare att identifiera effektiviseringsmöjligheter.

Minskade kostnader för alla

Fördelningsmätning leder ofta till minskade kostnader för fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen och att elanvändningen totalt sett sänks.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.