Utvärdering av dina förutsättningar

Steg ett i energieffektiviseringsarbetet är att ha kontroll över hur mycket energi din byggnad eller verksamhet använder. Energiuppföljningen är en utvärdering som innehåller kommentarer och tips för att hjälpa dig att spara energi på bästa sätt utifrån era förutsättningar.

Månadsvis rapportering

Vi erbjuder månadsvis rapportering av er energianvändning. Optimalt.

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.