Hur fungerar fastigheten energimässigt?

Du får en övergripande bild av hur väl din byggnad och dess installationer fungerar ur ett energiperspektiv.

Energistatusen gör det lätt att gå vidare och genomföra enklare effektiviseringsåtgärder. Du får ett bra underlag antingen för att gå vidare direkt med åtgärder eller för att titta djupare på vissa moment.

Energikartläggning Energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad. STÖD finns
Läs mer

Just nu – kampanj för bostadsrättsföreningar med solceller, fordonsladdning och energistatus

Just nu får ni kampanjpris på tre viktiga områden!

Är ni en bostadsrättsförening som är miljömedvetna, ekonomiska och vill ha koll på er fastighet? Nu har ni möjlighet att ta ett helheltsgrepp!

Ni får superpris på förprojektering för solceller och fordonsladdning tillsammans med en energistatus

Se hela erbjudandet här.

Energistatus
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr