Hur fungerar fastigheten energimässigt?

Du får en övergripande bild av hur väl din byggnad och dess installationer fungerar ur ett energiperspektiv.

Energistatusen gör det lätt att gå vidare och genomföra enklare effektiviseringsåtgärder. Du får ett bra underlag antingen för att gå vidare direkt med åtgärder eller för att titta djupare på vissa moment.

Energikartläggning En energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad.
Läs mer

Energistatus
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr