Du får en övergripande bild av hur väl din byggnad och dess installationer fungerar ur ett energiperspektiv. Energistatusen gör det lätt att gå vidare och genomföra enklare effektiviseringsåtgärder.

Energikartläggning En energikartläggning är en djupgående analys av energianvändningen i din byggnad.
Läs mer