Du får bra koll på din byggnad med en energistatus

Med en energistatus får du en övergripande bild av hur väl din byggnad och dess installationer fungerar ur ett energiperspektiv.

Vi tittar närmare på din byggnad och ger dig

  • energistatistik som presenteras i diagram
  • en beskrivning av byggnaden och dess tekniska system, till exempel värme, ventilation, belysning och kyla
  • åtgärdsförslag med prisindikation
  • förslag på eventuell fortsättning

Energistatusen gör det lätt att gå vidare och genomföra enklare effektiviseringsåtgärder. Du får ett bra underlag antingen för att gå vidare direkt med åtgärder eller för att titta djupare på vissa moment.

Tjänsten passar brfer och mindre företag

Energistatus är till för er som är bostadsrättförening eller ett mindre företag under förutsättning att objekten är begränsade vad gäller storlek och teknisk komplexitet.

Vid större och/eller mer komplexa objekt lämnas alltid offert.

Är du intresserad?

Om du vill ta del av erbjudandet, skicka in din intresseanmälan, så kontaktar vi dig omgående.

Energikartläggning

Nästa steg, efter Energistatus, är en mer djupgående analys av energianvändningen i din byggnad, en Energikartläggning. Här finns även stöd att söka för dig som är bostadsrättsförening eller företag.

Läs mer här om Energikartläggning hos er

Energistatus
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.