Deklarationen innehåller…

  • …energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel.
  • …åtgärdsförslag för att minska energianvändningen. Presenteras om det finns förbättringspotential.

I deklarationen finns även information om värmesystem, ventilationssystem och om radonmätning är utförd eller inte.

När ska en Energideklaration göras?

En energideklaration ska genomföras…

  • …före försäljning.
  • …för fastigheter som har en yta större än 250 kvadratmeter och som besöks av allmänheten.
  • …innan uthyrning.

Utöver detta ska även nya byggnader energideklareras inom 2 år från det att de tagits i bruk.

Konsultation och projektledning Vi erbjuder konsultation och projektledning inom VVS-, energi- och miljöområdet.
Läs mer

Är du intresserad och vill veta mer?

Fyll i formuläret eller kontakta oss gärna.

Energideklaration
Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer här.
Tänk på att inte lämna ut integritetskänslig information i meddelande-/fritextfältet.