Ett lokalt nätverk med världens möjligheter

GavleNet är inte bara Gävles eget stadsnät, utan också ett av världens snabbaste och mest säkra kommunikationsnät. Tack vare detta lever regionen upp till framtidens högt ställda krav på effektiv kommunikation. Tekniken och servicen ökar tillgängligheten och gör livet lite tryggare och bekvämare för oss alla. Vårt mål är att så många som möjligt ska få chansen att nyttja de möjligheter ett riktigt bra bredband ger.

Ert lokala fastighetsnät

För att alla boende ska få tillgång till bredband via fiber krävs ett fastighetsnät. Vi hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare att bygga ett lokalt nät som sedan ansluts till fibernätet. Genom att ansluta fastigheten till fibernätet kan alla boende komma åt internets alla tjänster.

GavleNet Total
För dig som vill ha allt klappat och klart. Med GavleNet Total ansvarar vi för byggnation av nätet och står för underhåll och drift.

Ett attraktivare hem

Med vår fiber ökar värdet på fastigheten och bostäderna blir mer attraktiva. Ni är väl förberedda för alla internetbaserade tjänster som blir allt större i framtiden till exempel att jobba hemifrån och göra läkarbesök online.

Nyckelfärdig lösning eller Gör det själv?

Du kan själva välja hur du som fastighetsägare eller representant för en bostadsrättsförening vill gå tillväga för att skapa en modernare fastighet. Välj den produkt som passar dig och de boende bäst.

Vi erbjuder fyra olika produkter; En nyckelfärdig produkt och tre olika alternativ där du själv genomför en del av jobbet. Våra produkter ger dig möjlighet att få kontroll över din investering och vilka kostnader respektive hushåll får, beroende på vilken produkt du väljer.

GavleNet Partner
För dig som själv vill ansvara för byggnation, anslutning och underhåll av fastighetsnätet.
GavleNet Flexibel
För dig som vill göra en del av jobbet själv. Gäller för minst 20 hushåll.
GavleNet Gör det själv
För dig som själv vill ansvara för byggnation, anslutning och underhåll av fastighetsnätet.

Är du intresserad och vill veta mer?

Läs mer på GavleNets webb eller kontakta oss.